12 maart 2015 - Gast

Op naar 2030: een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn

Tipje van de sluier

Op 10 april 2015 wordt het advies van de Commissie Kaljouw gepresenteerd aan de minister van VWS. De inhoud lijkt een groot geheim te blijven tot die tijd. Maar in november 2014 publiceerde het Zorginstituut Nederland een artikel waarin Marian Kaljouw ons alvast een blik gunde op de stand van zaken:

 • De functionele gezondheid van burgers in 2030 is door TNO onderzocht in drie broedplaatsen.
 • De grootste uitdagingen in 2030 zijn de beperking van het functioneren van mensen en de grote groep met psychosociale problemen.
 • Er moet vol ingezet worden op preventie 'van de wieg tot het graf'. Dit is breder dan de gezondheidszorg.
 • De gezondheidszorg in 2030 bestaat uit 4 deelgebieden:
 1. voorzorg
 2. gemeenschapszorg
 3. integraal multidisciplinair zorgcentra, een soort zorg-warenhuizen die 24 uur per dag open zijn
 4. topklinische centra
 • Zorg en welzijn horen bij elkaar en niet gescheiden.
 • Er wordt afscheid genomen van de 0e, 1e, 2e, 3e- lijnsstructuur.

Denkrichting: Bachelor Nursing 2020

In januari 2015, bij de presentatie van de Bachelor Nursing 2020, was Marian Kaljouw aanwezig en noemde ze het tot stand komen van dit nieuwe opleidingsprofiel een best practice. Vlak daarvoor schreef zij nog een blog op Skipr, in opmars naar 10 april. Hierin schrijft zij dat ‘het functioneren van burgers’ het belangrijkste uitgangspunt van de Commissie is. Dat de burger integraal benaderd moet worden, rekening houdend met de context waarin hij of zij zich bevindt. Dit uitgangspunt wordt ook in het opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020 gehanteerd. Ook de nieuwe definitie van gezondheid is een uitgangspunt wat de Commissie en het nieuwe opleidingsprofiel delen:

“Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”

Er wordt geen lijst met beroepen gepresenteerd op 10 april. Wel “een professionele invulling van expertisegebieden”. Uitgaande van alles wat ons tot nu toe bekend is, zal de Commissie zeker niet adviseren om alles bij het oude te laten. Met enige voorzichtigheid durf ik te concluderen dat:

 • veranderen een constante factor in het werken van zorg en welzijn zal blijven.
 • er nog grijze ruimte zal blijven na 10 april 2015, die daarna nog ingevuld moet worden.
 • om invulling te geven aan wat er precies moet gebeuren en hoe, er een integrale aanpak van stakeholders nodig is.
 • om alle medewerkers in de sector daarin mee te nemen, en om potentiele medewerkers alvast klaar te stomen voor de Gezondheidszorg in 2030, ook een integrale arbeidsmarktaanpak nodig is.

Dus: perspectief op 2030!

Over minder dan 5 jaar is het al 2020, dus er wordt al verder vooruit gekeken. In het geval van de Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen naar het jaar 2030; het jaar dat de vergrijzing al 10 jaar naar haar hoogtepunt klimt en dat nog zeker 10 jaar zal blijven doen.

Naast inspirerende en baanbrekende ideeën hoop ik daarom ook op een praktische vertaalslag. Eén die goed past bij de weg die het ministerie is ingeslagen. Bij de nieuwe weg waarop we inmiddels allemaal lopen en waaraan nog hard gewerkt wordt. Geen wonder dus dat we wat hobbels en bobbels ervaren. Maar als in 2030 de grootste kuilen gedicht zijn en betrokken partijen inmiddels doorgewinterde samenwerkingspartners zijn, dan kan het echte werk beginnen.