Over Transvorm

Transvorm is het samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Bij Transvorm zijn meer dan 240 zorg- en welzijnsorganisaties aangesloten. 

Onze missie

De centrale missie van Transvorm is het bijdragen aan de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsvoorziening in de sector zorg en welzijn. Deze missie kan alleen worden volbracht als er optimale kennis over de regio, zorgmarkt, opleidingsmarkt en arbeidsmarkt in de organisatie aanwezig is. Door kennis en kwantitatieve en kwalitatieve informatie op deze gebieden te verzamelen, bundelen en verspreiden, kan Transvorm een rol vervullen die daadwerkelijk het verschil maakt.

  • Wij werken primair voor werkgevers;
  • Wij werken op uitvoerend, management en bestuurlijk niveau;
  • Wij werken intensief samen met onderwijs en overheid;
  • Wij zijn zichtbaar voor alle partijen.

Strategisch adviseurs

Om goed aanspreekbaar te zijn voor aangesloten en geïnteresseerde organisaties, hanteert Transvorm in haar werk de subregio's West-, Midden-, Noordoost-, en Zuidoost-Brabant. De strategisch adviseurs kennen hun regio optimaal en zijn daarom het eerste aanspreekpunt. Een vraag of interesse in aansluiten bij Transvorm? Neem contact op met de strategisch adviseur voor uw regio.

Over Transvorm

RegioPlus

Transvorm is één van de 14 regionale werkgeversverbanden in Nederland die zich inzetten voor de sector zorg en welzijn. Landelijk zijn deze organisaties verenigd in RegioPlus.

Meer weten?

Neem contact op.