Home » Actueel » Blog
16 oktober 2017 - Martin van Berloo

“Vertrouwen in de toekomst”, dat is de titel van het regeerakkoord 2017. Ik plaats er graag een vraagteken achter. Vertrouwen in de toekomst? Heb ik dat? Hebben we dat?

Ik spits dat graag toe op de vraag: Heb ik vertrouwen in de toekomst van de sector zorg en welzijn? Het antwoord daarop is niet gemakkelijk te geven. Als ik kijk naar de grote groep mensen die zich dagelijks met hart en ziel inzet in de sector, dan zeg ik volmondig ja. Maar waarschijnlijk hangt mijn vertrouwen in de

5 september 2017 - Gastblogger

Diefstal, fraude, misbruik. Het gebeurt ook in de zorg en brengt ongemak met zich mee. We vinden het moeilijk dergelijke toestanden te associëren met onze zorgmedewerkers. In andere branches gaat men daar anders mee om, bijvoorbeeld de detailhandel. Daar trekken de winkeliers (groot en klein) gezamenlijk op om dit gedrag te voorkómen. Dat doen ze door een heldere boodschap aan hun personeel te geven en bij diefstal of ander ongewenst gedrag de boosdoener op te nemen in een register waardoor

20 juli 2017 - Judith van Dongen

Skipr kopt begin deze week: Werkgelegenheid in zorg groeit voorzichtig. De titel is gebaseerd op nieuwe gegevens van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) over het aantal werknemers in Zorg en Welzijn in Nederland. Zij constateren dat de werkgelegenheid met bijna 9.900 fte’s is gestegen.

Dat lijkt mooi nieuws. Diverse ontwikkelingen zorgen ervoor dat de

5 juli 2017 - Martin van Berloo

Begin juni werd bekend dat de verpleeghuizen kunnen rekenen op extra personeel als gevolg van het juridisch bindend verklaren van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Gisteren kwam het bericht van het ministerie van VWS over de financiering hiervan. In 2018 komt er een structureel bedrag van

1 juni 2017 - Martin van Berloo

De personele problemen binnen Zorg & Welzijn blijven aandacht opeisen. Ik zou er dagelijks een blog over kunnen schrijven. Gaat het niet over gebrek aan geld; ‘BrabantZorg heeft geen geld meer voor thuiszorg’, dan gaat het wel over gebrek aan personeel; 'Schrijnende gevallen door

Bloggers

Medewerkers van Transvorm delen hun ervaringen en persoonlijke mening bij wat ze zien, lezen en tegenkomen in hun werk binnen de (Brabantse) zorg- en welzijnssector in een blog. Sprekers of betrokkenen bij door Transvorm georganiseerde bijeenkomsten en symposia sluiten regelmatig bij hen aan.