Home » Actueel » Blog
5 december 2017 - Judith van Dongen

Kent u dat gevoel? Je hebt met een klein groepje maanden ergens aan gewerkt. Je bent zelf erg enthousiast over het resultaat. Maar dan komt er een moment dat het met heel veel mensen wordt gedeeld. Toch wel een beetje spannend. Wat vinden ze ervan? Werkt alles zoals je had gedacht en gehoopt?

Dat gevoel had ik vorige week. Samen met een paar Transvorm-collega’s, collega’s van regionale werkgeversorganisaties WGV Zorg en Welzijn, Care2Care en projectpartners Etil en Betawerk, ben ik

21 november 2017 - Suzanne van den Borne

Twee maanden geleden wist ik weinig tot niets over de arbeidsmarkt van de sector zorg en welzijn. Dat ‘tot niets’ kan ik nu, bijna twee maanden later, weglaten. Hoewel ik grote stappen maak, ben ik me bewust van het feit dat ik er nog niet ben qua optimale kennis over dit interessante domein. Soms frustrerend, maar ik gun mezelf de tijd. Weinigen vinden immers ‘het ei van Columbus’ uit in zo'n korte periode.

De Arbeidsmarkt in Kaart als hulpmiddel

Nu is de periode waarin ik

13 november 2017 - Martin van Berloo

Bij voorbaat mijn excuses voor het feit dat ik het alweer ga hebben over het extra geld voor extra personeel. Ik weet dat mijn laatste drie blogs dit ook al als onderwerp hadden, maar ik moet er toch nog (minimaal) één keer op terugkomen.

Ik neem aan dat iedereen inmiddels weet waarover het gaat, maar voor de zekerheid de hoogtepunten:

  • Het kabinet heeft besloten om vanaf 2018 structureel € 435 miljoen beschikbaar te stellen voor de implementatie van het Kwaliteitskader
6 november 2017 - Judith van Dongen

Gemotiveerd, betrokken en geïnteresseerd. Dat zijn ze allemaal. De leden van het Expertpanel Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Brabant. Dat is in ieder geval mijn indruk na afloop van de eerste bijeenkomst van het expertpanel 2.0 die eind oktober 2017 plaatsvond. Ik schrijf bewust 2.0, omdat we al jaren met een expertpanel werken. Dit expertpanel bestaat uit een groepje managers en adviseurs op het gebied van HRM en HRD van bij Transvorm aangesloten organisaties. We betrekken hen bij onze

25 oktober 2017 - Suzanne van den Borne

Toen Rutte II in 2015 aangaf de verzorgingsstaat te willen veranderen in een ‘participatiesamenleving’ waarbij burgers – in plaats van de overheid – meer  verantwoordelijk zouden moeten dragen, kregen we allemaal de rol van mantelzorger opgespeld. Door de enorme personeelstekorten in de zorg lijkt die verantwoordelijkheid om voor je naaste te zorgen alsmaar belangrijker te worden. Sommige verpleeg- en verzorgingshuizen vragen zelfs expliciet om mantelzorg of familieparticipatie. Naar

Bloggers

Medewerkers van Transvorm delen hun ervaringen en persoonlijke mening bij wat ze zien, lezen en tegenkomen in hun werk binnen de (Brabantse) zorg- en welzijnssector in een blog. Sprekers of betrokkenen bij door Transvorm georganiseerde bijeenkomsten en symposia sluiten regelmatig bij hen aan.