Home » Actueel » Blog
20 juli 2017 - Judith van Dongen

Skipr kopt begin deze week: Werkgelegenheid in zorg groeit voorzichtig. De titel is gebaseerd op nieuwe gegevens van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) over het aantal werknemers in Zorg en Welzijn in Nederland. Zij constateren dat de werkgelegenheid met bijna 9.900 fte’s is gestegen.

Dat lijkt mooi nieuws. Diverse ontwikkelingen zorgen ervoor dat de

5 juli 2017 - Martin van Berloo

Begin juni werd bekend dat de verpleeghuizen kunnen rekenen op extra personeel als gevolg van het juridisch bindend verklaren van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Gisteren kwam het bericht van het ministerie van VWS over de financiering hiervan. In 2018 komt er een structureel bedrag van

1 juni 2017 - Martin van Berloo

De personele problemen binnen Zorg & Welzijn blijven aandacht opeisen. Ik zou er dagelijks een blog over kunnen schrijven. Gaat het niet over gebrek aan geld; ‘BrabantZorg heeft geen geld meer voor thuiszorg’, dan gaat het wel over gebrek aan personeel; 'Schrijnende gevallen door

24 mei 2017 - Martin van Berloo

Het zal niemand ontgaan zijn dat de personele tekorten in onze sector in rap tempo groeien. Tal van partijen ondernemen acties om de tekorten (of de gevolgen daarvan) te beperken. Wij natuurlijk ook: we lanceerden het Actieprogramma Zonder Zorg 2020 met een ondersteunende website. Als team Beleid leveren mijn collega Judith en ik daaraan ook een bijdrage.

10 april 2017 - Judith van Dongen

We zitten middenin een buitengewone transitie waarop maar weinigen van ons voorbereid zijn. Als het ons lukt hiermee om te gaan zal het een geschenk zijn, maar als we het negeren en onvoorbereid blijven zal het een vloek zijn.

Dit lijkt misschien het begin van een spannende film, maar het zijn (vrij vertaald) de eerste zinnen van het managementboek ‘The 100-year life’ van Lynda Gratton en Andrew Scott (London Business School). De kern van dit boek wordt goed weergegeven in

Bloggers

Medewerkers van Transvorm delen hun ervaringen en persoonlijke mening bij wat ze zien, lezen en tegenkomen in hun werk binnen de (Brabantse) zorg- en welzijnssector in een blog. Sprekers of betrokkenen bij door Transvorm georganiseerde bijeenkomsten en symposia sluiten regelmatig bij hen aan.