Blogs

Leren innoveren wordt beloond: HIS-I benoemd tot Koploper

20 juli 2022

Het initiatief Health Innovation School – Implementation (HIS-I) is benoemd tot Koploper door Actie Leer Netwerk. Het Koplopernetwerk stimuleert en inspireert zorg- en welzijn organisaties om innovatie toe te passen om het personeelstekort in de sector tegen te gaan. 

lees meer

Vacatures in zorg en welzijn: opnieuw records!

07 juli 2022

‘Organisaties die geen personeelstekort hebben, dat is pas nieuws’, hoorde ik een nieuwslezer laatst zeggen. 

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor ongekende records. Ook in zorg en welzijn, ook in Brabant. Op de vacaturesite Brabantzorg.Net zien we, met uitzondering van 2020, een onafgebroken stijging van het aantal vacatures sinds 2013. De tijdelijke dip in 2020 (mede door de eerste coronagolf) was van korte duur; vanaf oktober 2020 stijgt het aantal vacatures weer. 

lees meer
Oranje touw breekt

Van meer, naar minder meer, naar minder

23 mei 2022

In de onlangs verschenen Hoofdlijnenbrief ‘Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg’  schetst Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, de hoofdlijnen van haar arbeidsmarktbeleid voor zorg en welzijn in de komende jaren. De brief telt twaalf pagina’s en er zijn al veel reacties verschenen, waaronder die  van onze koepelorganisatie RegioPlus. Ik voeg graag wat persoonlijke observaties en overwegingen toe.

lees meer

Verzorgenden: geen handjes aan het bed, maar experts in de zorg

06 januari 2022

Sinds anderhalf jaar worden we hardhandig geconfronteerd met de gevolgen van de personele tekorten in de zorg. Het al langer bestaande structurele tekort wordt opgestuwd door een oplopend verzuim en de beschikbaarheid van personeel blijkt een bottleneck in de aanpak van de coronacrisis.

lees meer

‘Van proberen kun je leren…’

29 december 2021

Met 10 pond plofte hij op de aarde, letterlijk. Arvid, mijn zoontje, was geboren. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis verbleven we. Het was april 2020 en stil. Nochtans stiller dan ooit. In de verte wat huilgeluidjes, maar van druk bezoek geen sprake. Vanwege u weet wel…

lees meer

De ene uitstroom is de andere niet

02 november 2021

Dat de sector zorg en welzijn kampt met grote en oplopende personeelstekorten is bekend. Publicaties en nieuwsberichten noemen de uitstroom van zorgmedewerkers naar andere sectoren vaak als belangrijk onderdeel van het probleem. 

lees meer

Leren van corona

23 juli 2021

Nog middenin de coronacrisis wordt er volop teruggeblikt op de afgelopen anderhalf jaar. Wat is er gebeurd? Wat is de impact? Welke lessen kunnen we trekken uit de crisis? Opvallend vaak gaat het dan over de góede dingen uit de crisis. Over de dingen die gebeurden, die anders nooit zouden zijn gebeurd.

 

 

lees meer

Effecten van de coronacrisis

21 juli 2020

Eén van de opvallende effecten van de coronacrisis is dat iedereen wil weten welke gevolgen de crisis met zich meebrengt. ‘Wat is het effect van de coronacrisis?’ is zondermeer de meest gestelde vraag van de afgelopen tijd. Maar een antwoord is natuurlijk niet zo makkelijk te geven.

lees meer

De meeste stageplaatsen deugen

19 december 2019

Positieve stageverhalen. Ik ken ze. Uit eigen ervaring, en ja, dat is lang geleden. Maar ik ken ook recente verhalen. Ik hoor ze van studenten, van docenten en van de mensen uit de praktijk. Ken jij ze ook? Laat ze horen! Dat is hard nodig!

lees meer

Cijfers groeien, maar problemen ook

10 december 2019

Deze week publiceerden we een kort en bondig arbeidsmarktrapport. Een flyer met een korte weergave van de belangrijkste trends op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn in Noord-Brabant en een uitgebreider thema-artikel met aanvullende data. 

lees meer
pagina van 12
volgende