Home » Actueel » Nieuws
31 mei 2018
De Onderwijs in Kaart 2018 is er. De uitgave gaat in op ontwikkelingen in het zorg- en welzijnsonderwijs in Noord-Brabant. Dit jaar hebben we gekozen voor een compacte publicatie. We lichten hierin drie actuele thema’s uit: Ontwikkeling
31 mei 2018
Twintig organisaties lieten zich op 30 mei jl. informeren over de mogelijkheden van de ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid. Op 25 juni start een nieuw aanvraagtijdvak voor deze subsidie. Deze subsidie bedraagt maximaal €12.500,- per
29 mei 2018
Gemeenten hebben een grote verantwoordelijkheid voor de inrichting van het sociaal domein. Samenwerking tussen werkgevers en gemeenten wordt belangrijker. Dit vraagt om andere manieren van werken en dus om personeel met andere competenties.
07 mei 2018
De eerste ervaringen met het Transvorm Talent Center zijn opgedaan. Op 17 april organiseerden De Riethorst Stromenland, Thebe en Volckaert de informatiebijeenkomst 'Aan de slag in de zorg'. De aanwezigen werden uitgenodigd te solliciteren via het
26 april 2018
Het Houvast is de eerste Brabantse organisatie die het Landelijke Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn gebruikt. In het register maken zorgorganisaties melding van medewerkers die ontslagen zijn wegens diefstal, mishandeling of seksueel
20 april 2018
Jongeren en geïnteresseerden die komend schooljaar kiezen voor een zorg- en welzijnsopleiding op niveau 3 of hoger, krijgen gegarandeerd een baan. Dit is vastgesteld tijdens het bestuurlijk overleg van zorg- en welzijnsorganisaties op 18 april jl.
19 april 2018
Door de personele problemen in de zorgsector staat opleiden weer hoog op de agenda. Opleiden is bijvoorbeeld een belangrijke pijler van het regionale actieplan Zonder Zorg 2020 en het landelijke actieprogramma ‘Werken in de Zorg’. In het hieraan
06 april 2018
Transvorm werkte afgelopen tijd aan de vernieuwing van BrabantZorg.Net. Nu is het zover: de vernieuwde website is online. BrabantZorg.Net is gebruiksvriendelijker en dus makkelijker in gebruik, op alle apparaten. Omdat de ontwerpprincipes van
29 maart 2018
De zesde Week van Zorg en Welzijn is achter de rug. Van 12 t/m 17 maart organiseerden 50 organisaties in Noord-Brabant meer dan 180 activiteiten. Landelijk werden er op meer dan 1400 locaties activiteiten georganiseerd, een recordaantal.
22 maart 2018
Op 13 maart jl. verscheen het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’, opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel van dit actieprogramma is de