Nieuws

Eerste editie Health Innovation School – Implementation van start

09 november 2021

Hoe zorgen we ervoor dat sociale en technologische innovaties geïmplementeerd en opgeschaald worden binnen zorg- en welzijnsorganisaties? De komende acht maanden bouwen 39 zorgvernieuwers kennis en kunde op over het implementeren en opschalen van innovaties tijdens de eerste editie van de Health Innovation School – Implementation (HIS-Implementation). Op dinsdag 9 november startte de HIS-Implementation met deelnemers uit de provincies Noord-Brabant en Limburg. 

lees meer

Zorgteams gezocht voor Blijf aan Z

05 november 2021

In het project ‘Blijf aan Z, gezond en wel in de zorg’ werken Transvorm en partners samen aan het project ‘Blijf aan Z’. Het project onderzoekt de voorspellers voor het vertrek van zorgmedewerkers én wat een zorgorganisatie daar tegen kan doen. Voor een interventie die het behoud van zorgprofessionals in zorgteams kan verhogen zoeken we zorgteams die willen deelnemen aan het project. 

lees meer

Animo voor deelname aan Actieprogramma Behoud Zorgprofessionals neemt toe

03 november 2021

Het besef dat het verloop onder zorgprofessionals een urgent thema is waarvoor een gezamenlijke oplossing gevonden moet worden, groeit onder Brabantse zorg- en welzijnsorganisaties en -opleiders. Dat is op te maken uit het stijgend aantal deelnemers aan het Actieprogramma Behoud Zorgprofessionals. Afgelopen tijd sloten drie nieuwe organisaties zich aan bij dit meerjareninitiatief van Transvorm, Avans, IZZ en het Regioteam van het Ministerie van VWS. In totaal 28 organisaties hebben al de handen ineengeslagen.

lees meer

Programma Sterk in je werk-week bekend

12 oktober 2021

De Sterk in je werk-week is speciaal voor medewerkers van Brabantse zorg- en welzijnsorganisaties (aangesloten bij Transvorm). Van 8 t/m 21 november organiseren we weer een week vol workshops, helemaal online. We helpen zorg- en welzijnsmedewerkers graag om hun werk goed, gezond en met plezier te blijven doen. En dan kan het helpen om met een andere blik naar een situatie te kijken. Daarom staat deze Sterk in je werk-week in het teken van ‘anders doen’. 

 

lees meer

Brabantse ziekenhuizen leiden samen meer zorgverleners op

27 september 2021

Negen Brabantse ziekenhuizen slaan de handen ineen om samen meer zorgmedewerkers op te leiden én meer medewerkers te behouden voor de zorg. Er is een actieprogramma opgesteld gericht op verpleegkundige vervolg- én medische ondersteunende opleidingen. Concreet betekent dit dat er 10% meer wordt opgeleid en dat er minimaal 10% meer medewerkers behouden worden.

 

 

lees meer

‘Niet geld en status, maar waardengedreven leiderschap bindt zorgpersoneel’

16 september 2021

Hoe houd je personeel gemotiveerd en aan je organisatie verbonden? Geld en status zijn niet het antwoord. Persoonlijk en waardengedreven leiderschap is dat wel. Dat leerde een groep zorgbestuurders 9 en 10 september 2021 tijdens een tweedaagse masterclass van Gabriel Antonio.

 

lees meer

Voorbereid op de toekomst door Wendbaar aan het werk

09 september 2021

"Werk is meer dan alleen geld verdienen. Het is goed voor je eigenwaarde, maakt dat je onderdeel bent van de maatschappij en zorgt voor je persoonlijke ontwikkeling." Marij Vanderbroek, leidinggevende DI, Arbo & Verzuim bij Cicero Zorggroep, hoopt dat dit inzicht zich verspreid door de organisatie. Cicero Zorggroep is aangesloten bij collega-werkgeversorganisatie Zorg aan Zet en neemt (net als 25 bij Transvorm aangesloten organisaties) deel aan Wendbaar aan het werk. "We zijn gestopt met het verplichte jaargesprek. Vanuit een gelijkwaardige en continue dialoog met onze medewerkers, gaan we ervoor zorgen dat we van elkaar weten wat nodig is om in balans te zijn. Zo blijven onze medewerkers duurzaam aan het werk."

lees meer

Extra handen voor de zorg stopt

12 augustus 2021

Tijdens de coronacrisis bundelden we via Extrahandenvoordezorg.nl initiatieven voor extra zorgpersoneel. Extra handen voor de zorg is een crisisorganisatie, opgezet om de vraag van zorgorganisaties te verbinden met het aanbod van mensen die de zorg willen ontlasten. Een crisisorganisatie is een tijdelijke organisatie. We zijn in een fase beland waarbij de extra handen voor de zorg minder nodig zijn. Het is daarom niet langer mogelijk om aanvragen in te dienen. Aanvragen die al zijn ingediend zullen nog worden behandeld.

Met deze maatregel verwijderen we ook de tijdelijke pagina's over Corona op deze website.

lees meer

Een activiteitenkalender voor scholen

15 juli 2021

Organiseert u wel eens bedrijfsbezoeken? Of geeft u gastlessen? Komen leerlingen snuffelstages doen?

Het organiseren en plannen van die activiteiten kost tijd en geld. Om uw werk makkelijker en efficiënter te maken, ontwikkelde Transvorm een activiteitenkalender voor middelbare scholen. U kunt op OntdekdezorgBrabant.nl uw onderwijsaanbod en contactinformatie plaatsen. Middelbare scholen kunnen er in zoeken naar het onderwijsaanbod bij hen in de buurt.

lees meer

Activiteiten rondom sociale en technologische innovatie

11 juni 2021

Recente ontwikkelingen zorgen voor uitdagingen op het gebied van arbeidsmarkt- en HRM-beleid. Het is niet reëel om te denken dat we zorg en welzijn in de toekomst op dezelfde manier kunnen blijven organiseren. Voor een toekomstbestendige sector is het belangrijk om innovatieve manieren van werken en de organisatie van werk te ontwikkelen. 

lees meer

Voorwaarden (verlengde) subsidieregeling coronabanen bekend

10 juni 2021

De subsidieregeling Coronabanen in de Zorg is verlengd tot en met 31 december 2021. Coronabanen zijn tijdelijke banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, om zorgprofessionals mee te ondersteunen. Voor de tweede periode is € 40 miljoen beschikbaar. 

lees meer

Doekle Terpstra: ‘Actieprogramma Behoud Zorgprofessionals klinkt als muziek in de oren’

20 mei 2021

In totaal 25 Brabantse zorgorganisaties en -opleiders slaan de handen ineen om samen de uitstroom van zorgprofessionals tegen te gaan. Vier jaar lang gaan ze samen met Transvorm gerichte acties inzetten, resultaten monitoren en lessen met elkaar delen onder de noemer Actieprogramma Behoud Zorgprofessionals. Op 17 mei 2021 ging de handtekening onder het samenwerkingsverband dat sinds begin 2020 in voorbereiding is bij deelnemende organisaties.

lees meer

Blijf aan Z, gezond en wel in de zorg

17 mei 2021

Werken in de zorg spreekt veel mensen aan. Het is relevant en dankbaar werk. Je maakt het verschil en kunt iets betekenen voor een ander. Toch is er in de sector zorg en welzijn een groeiend personeelstekort en is de werkdruk hoog. Zorgprofessionals willen de zorg verlaten of doen dat ook echt. Maar hoe kan je inzetten op behoud? Hoe kan je ervoor zorgen dat zorgprofessionals niet langdurig uitvallen of uitstromen? 

lees meer

Een vernieuwd Transvorm Loopbaan Portal

17 mei 2021

We stemmen momenteel Transvorm Loopbaan Portal nog beter af op de wensen en ervaringen van de gebruiker. Vernieuwingen zijn onder andere een keuzewijzer voor tests die bij de loopbaanvraag passen en een toolbox die u helpt met praktische kennis en hulpmiddelen. Daarom lanceren we op dinsdag 18 mei een nieuwe versie (TLP is daarom die dag van 11.00 tot 14.00 uur niet bereikbaar).

lees meer

Vitaliteit in Kaart: gezond en met plezier aan het werk blijven

16 april 2021

Iedere dag zetten uw medewerkers zich in om het leven van anderen zo aangenaam mogelijk te maken. We ontwikkelden de website Vitaliteit in Kaart, waarmee u uw medewerkers informeert over mogelijkheden om in iedere levensfase gezond en met plezier aan het werk te blijven. De website is het startpunt voor vitale en veerkrachtige medewerkers.

lees meer

Talent4Health Zuidoost-Brabant: behoud van jonge hbo-v verpleegkundigen

15 april 2021

Uit onderzoeken van Transvorm, Avans en IZZ blijkt dat 55% van de vertrekkende jonge zorgverleners (onder de 35 jaar) minder dan 2 jaar in dienst was voor hun vertrek. De belangrijkste vertrekredenen zijn het ontbreken van loopbaanperspectief en van uitdaging in het werk. 

Het verschil tussen stage en een baan is groot, de verantwoordelijkheid ook en eenmaal aan het werk hebben jonge medewerkers meestal weinig gezien van andere werkvelden. Werk aan de winkel voor werkgevers dus. Het project Talent4Health in Zuidoost-Brabant zoekt de verdieping en verbreding.

lees meer

Terugblik op één jaar Extra handen voor de zorg

15 april 2021

Tijdens de coronacrisis hadden zorgorganisaties behoefte aan extra ondersteuning. Hiervoor werd ook een beroep gedaan op extra medewerkers via het landelijke project ‘Extra handen voor de zorg’ wat door Transvorm in Noord-Brabant wordt gecoördineerd. Om terug te blikken, maakten we een factsheet over 1 jaar 'Extra handen voor de zorg'.

lees meer

Feestelijke start van Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel

15 april 2021

Op maandag 17 mei vindt online de feestelijke kick-off plaats van het Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel. In totaal 25 zorgorganisaties en -opleiders nemen deel aan dit programma. Samen proberen zij antwoord te vinden op de vraag: wat is de meest effectieve aanpak om zorgpersoneel voor de sector te behouden?

lees meer

Subsidieregeling ‘Coronabanen in de Zorg’ geopend

02 maart 2021

Van 1 tot en met 31 maart 2021 kunnen organisaties een subsidieaanvraag ‘Coronabanen in de Zorg’ indienen. Het kabinet stelt een budget van 80 miljoen euro beschikbaar om zorgorganisaties te ondersteunen met tijdelijke coronabanen.

lees meer

Samen sta je sterker: mentale ondersteuning voor medewerkers

08 februari 2021

Het project 'Samen sta je sterker' biedt gratis mentale ondersteuning, coaching en een luisterend oor aan elke medewerker in zorg en welzijn die door de coronacrisis verhoogde werkdruk ervaart. Onafhankelijke, professionele coaches staan op vrijwillige basis klaar voor zorg- en welzijnsmedewerkers die behoefte hebben aan een persoonlijk, kortdurend traject. 

lees meer
pagina van 5
volgende