Home » Actueel » Nieuws
18 december 2018
Eerder dit najaar informeerden we u over een uitstroomonderzoek dat Transvorm landelijk, met andere regionale werkgeversorganisaties, wil opstarten. Dit omdat we het belangrijk vinden dat we meer inzicht hebben in de vertrekredenen en
13 december 2018
De 1e editie van de Sterk in je Werk-week (19 t/m 23 november) in Noord-Brabant is succesvol verlopen. In totaal hebben 1.158 medewerkers deelgenomen aan één van de 97 activiteiten bij de 51 deelnemende organisaties. Daarnaast werden er tijdens
28 november 2018
Dossiers aanmaken 1ste tijdvak Alle contactpersonen SectorplanPlus hebben inmiddels een e-mail ontvangen over de uitbetaling van voorschotten over het 1ste tijdvak van het SectorplanPlus in het vierde kwartaal van 2018. In die mail vroegen
27 november 2018
Tijdens een ontbijtsessie op de hoofdlocatie van Novadic Kentron, tekenden de acht bestuurders van Brabantse zorg- en welzijnsorganisaties een samenwerkingsovereenkomst: SMO Traverse, Oosterpoort, NEOS, GGZ Breburg, SMO Breda, Combinatie Jeugdzorg,
16 november 2018
De werkgeversverenigingen Transvorm en WGV Zorg en Welzijn presenteren het online instrument leerstand.nl. Met de Leerstand Fysieke Belasting kunnen medewerkers in de zorg inzicht krijgen in hun leerbehoefte over fysieke belasting. Ook biedt het een
13 november 2018
Op 13 november organiseert Transvorm de Brabantbrede dag voor de Huisartsenzorg. Tijdens deze dag werken de vier regionale projectgroepen RAAT Huisartsenzorg aan het concretiseren van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT’s). In de
12 november 2018
De aanpak van tekorten op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn krijgt veel aandacht. Het ministerie van VWS stelt met het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ de regionale aanpak van arbeidsmarktknelpunten centraal. In navolging van het actieplan
01 november 2018
Op 1 november 2018 vond de conferentie Wendbaar aan het werk plaats in het GelreDome in Arnhem. Zesentwintig zorg- en welzijnsorganisaties uit Brabant en Oost-Nederland zijn het afgelopen anderhalf jaar aan de slag gegaan om de duurzame
24 oktober 2018
Op maandag 8 oktober 2018 is de verdiepende module Zorg & Techniek van het lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’ voor zorg en welzijn gelanceerd door werkgeversorganisatie Zorg aan Zet. Samen met de andere organisaties uit het samenwerkingsverband
08 oktober 2018
Op vrijdag 5 oktober werd in Tilburg de Dag van het sociaal domein Noord-Brabant gehouden. Bijna 200 vertegenwoordigers van gemeenten, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties uit Noord-Brabant zochten antwoorden op de vraag: ‘Hoe