Nieuws

uitstroomonderzoek

Aanmelden uitstroomonderzoek zorg en welzijn nu mogelijk

31 januari 2019

Het is nu mogelijk om uw organisatie aan te melden voor deelname aan het uitstroomonderzoek zorg en welzijn. Aanmelden kan t/m 15 februari 2019. Meld uw organisatie dus snel aan via het aanmeldformulier.

lees meer

Sterk in je Werk-week krijgt doorlopend vervolg

22 januari 2019

De succesvolle Sterk in je Werk-week (19 t/m 23 november 2018) krijgt een vervolg. Niet alleen met een nieuwe editie in 2019, maar ook met een doorlopend activiteitenaanbod. Zo krijgen medewerkers voortdurend de kans om deel te nemen aan activiteiten die hen helpen hun werk goed, gezond en met plezier te blijven doen! 

lees meer

Landelijk uitstroomonderzoek zorg en welzijn

18 december 2018

Eerder dit najaar informeerden we u over een uitstroomonderzoek dat Transvorm landelijk, met andere regionale werkgeversorganisaties, wil opstarten. Dit omdat we het belangrijk vinden dat we meer inzicht hebben in de vertrekredenen en bestemmingen van zorg- en welzijnsmedewerkers.

lees meer

Geslaagde eerste editie Sterk in je Werk-week

13 december 2018

De 1e editie van de Sterk in je Werk-week (19 t/m 23 november) in Noord-Brabant is succesvol verlopen. In totaal hebben 1.158 medewerkers deelgenomen aan één van de 97 activiteiten bij de 51 deelnemende organisaties. Daarnaast werden er tijdens de week 363 loopbaangesprekken met medewerkers uit de sector zorg en welzijn gevoerd.

lees meer

Transvorm ondersteunt en faciliteert Brabant Werkt Zeker!

11 december 2018

Tijdens een ontbijtsessie op de hoofdlocatie van Novadic Kentron, tekenden de acht bestuurders van Brabantse zorg- en welzijnsorganisaties een samenwerkingsovereenkomst: SMO Traverse, Oosterpoort, NEOS, GGZ Breburg, SMO Breda, Combinatie Jeugdzorg, RIBW Brabant en Novadic Kentron. Ook Buro Maks is inmiddels partner geworden.

lees meer

Update SectorplanPlus 1ste en 3de tijdvak

28 november 2018

Alle contactpersonen SectorplanPlus hebben inmiddels een e-mail ontvangen over de uitbetaling van voorschotten over het 1ste tijdvak van het SectorplanPlus in het vierde kwartaal van 2018. In die mail vroegen we om vóór 31 oktober 2018 dossiers aan te maken en benodigde documenten te uploaden.  Nog niet voor alle trajecten zijn dossiers aangemaakt en documenten geupload.

lees meer

Leerstand: een efficiënt instrument om meer over fysieke belasting te leren

16 november 2018

De werkgeversverenigingen Transvorm en WGV Zorg en Welzijn presenteren het online instrument leerstand.nl. Met de Leerstand Fysieke Belasting kunnen medewerkers in de zorg inzicht krijgen in hun leerbehoefte over fysieke belasting. Ook biedt het een individueel advies waarmee ze direct aan de slag kunnen.  

lees meer

Brabantbrede dag voor de Huisartsenzorg concretiseert RAAT’s

13 november 2018

Op 13 november organiseert Transvorm de Brabantbrede dag voor de Huisartsenzorg. Tijdens deze dag werken de vier regionale projectgroepen RAAT Huisartsenzorg aan het concretiseren van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT’s). In de RAAT’s hebben de zorggroepen, huisartsenposten en LHV-kringen acties benoemd om de personeelstekorten aan te pakken.

lees meer

Arbeidsmarkt in Kaart 2018 beschikbaar

12 november 2018

De aanpak van tekorten op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn krijgt veel aandacht. Het ministerie van VWS stelt met het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ de regionale aanpak van arbeidsmarktknelpunten centraal. In navolging van het actieplan Zonder Zorg 2020 in Noord-Brabant worden er nu in het hele land Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) ontwikkeld.

lees meer

Conferentie Wendbaar aan het werk trekt ruim 300 deelnemers

01 november 2018

Op 1 november 2018 vond de conferentie Wendbaar aan het werk plaats in het GelreDome in Arnhem. Zesentwintig zorg- en welzijnsorganisaties uit Brabant en Oost-Nederland zijn het afgelopen anderhalf jaar aan de slag gegaan om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren. Tijdens deze afsluitende conferentie werden de resultaten van het gelijknamige project bekendgemaakt.

lees meer

Uitkomsten Peiling Duurzame Inzetbaarheid 2018 bekend

30 oktober 2018

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is belangrijk voor het behoud van vitale en gezonde medewerkers en het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Transvorm ondersteunt werkgevers bij het voeren van een duurzaam personeelsbeleid

lees meer

Leerlingen van ruim 1.200 middelbare scholen leren over zorg en techniek

24 oktober 2018

Op maandag 8 oktober 2018 is de verdiepende module Zorg & Techniek van het lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’ voor zorg en welzijn gelanceerd door werkgeversorganisatie Zorg aan Zet. Samen met de andere organisaties uit het samenwerkingsverband RegioPlus, waaronder Transvorm, ontwikkelde Zorg aan Zet het gratis lespakket voor middelbare scholieren van het vmbo, havo en vwo. 

lees meer

Dag van het sociaal domein brengt partijen samen

08 oktober 2018

Op vrijdag 5 oktober werd in Tilburg de Dag van het sociaal domein Noord-Brabant gehouden. Bijna 200 vertegenwoordigers van gemeenten, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties uit Noord-Brabant zochten antwoorden op de vraag: ‘Hoe krijgen we voldoende goed (opgeleid) personeel in een lastige arbeidsmarkt?’ 

lees meer

Aanmeldprocedure Waarschuwingsregister verkort

20 september 2018

De aanmeldprocedure bij het Waarschuwingsregister is verkort.

lees meer

RegioPlus vat Prinsjesdag 2018 samen in memo

19 september 2018

Traditiegetrouw heeft het bureau van RegioPlus (samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties) de miljoenennota doorgenomen en een overzicht gemaakt van alle relevante beleidsmaatregelen voor zorg en welzijn. 

lees meer

46 organisaties doen mee aan de Sterk in je Werk-week

06 september 2018

De zorgsector verandert en personeelstekorten lopen op. De Volkskrant schreef daarover vorige week: “Zorgmedewerkers waren het afgelopen jaar vaker ziek en verlieten ‘alarmerend’ vaak hun werkgever. Het maakt de toch al problematische situatie op de arbeidsmarkt nog penibeler.” Door te investeren in een aantrekkelijke werkomgeving en aantrekkelijk werkklimaat kan de uitstroom worden beperkt. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de oplossing van de tekorten. 

lees meer

‘Sterk in je Werk, zorg voor jezelf’ wegens succes verlengd

23 augustus 2018

Meer dan tienduizend deelnemers die in zorg en welzijn willen blijven of komen werken, hebben zich landelijk al aangemeld voor loopbaanondersteuning door Sterk in je werk, zorg voor jezelf.

lees meer

Arbeidsmarktcampagne ministerie van VWS voor zorg en welzijn

20 augustus 2018

De sector zorg en welzijn start in het najaar 2018 de landelijke publiekscampagne Ik Zorg. Dit gebeurt in samenwerking met het ministerie van VWS. In de campagne staan mensen centraal die in zorg wel welzijn werken.

lees meer

Transvorm zoekt een strategisch adviseur en collega Supportteam

15 augustus 2018

Bij Transvorm zijn we op zoek naar twee nieuwe collega's!

lees meer

Start landelijke publiekscampagne ‘IK ZORG’

24 juli 2018

Het ministerie van VWS start dit najaar met de landelijke publiekscampagne ‘IK ZORG’. De campagne richt zich op scholieren, zijinstromers, herintreders én zorgmedewerkers. Centraal staan mensen die werken in de sector zorg en welzijn. Een landelijk campagneteam trekt deze zomer door heel Nederland om verhalen op te halen en foto’s te maken van medewerkers in de sector. Ruim 600 professionals krijgen zo de mogelijkheid om te vertellen waarom ze voor een baan in de zorg- en welzijnssector hebben gekozen.

lees meer
pagina van 2
volgende