Nieuws

Sterk in je werk-week najaar 2020 geannuleerd

09 juli 2020

Helaas hebben we moeten besluiten de Sterk in je werk-week voor dit najaar te annuleren. Eerdere edities hebben duidelijk gemaakt dat de kracht van de Sterk in je werk-week vooral zit in het letterlijk in beweging komen van zorg- en welzijnsmedewerkers binnen, maar zeker ook tussen de deelnemende organisaties. De 'verwenmomenten' uit het programma zijn daarbij altijd het meest in trek. We zien geen mogelijkheid om deze twee elementen in digitale vorm goed tot hun recht te laten komen.

lees meer

Arbeidsmarkt in Beeld is vernieuwd

08 juli 2020

Inzicht in de arbeidsmarkt van de sector Zorg en Welzijn is noodzakelijker dan ooit. De veranderingen in het zorglandschap en de maatschappij zijn van invloed op de vraag en het aanbod van personeel in de sector. Daarom zijn data over instroom en uitstroom, verzuim, de toenemende vergrijzing en de vergroening belangrijk. Maar landelijke cijfers alleen zijn niet voldoende. 

lees meer

Nieuw: programma speciaal voor lijnmanagers en andere leidinggevenden

07 juli 2020

Vergrijzing, personeelstekorten, digitalisering en robotisering vragen om flexibiliteit van zorg- en welzijnsorganisaties en hun medewerkers. Lijnmanagers en leidinggevenden staan dichtbij de dagelijkse praktijk en spelen een cruciale rol in de implementatie van veranderingen in de organisatie. Transvorm start daarom dit najaar met een programma speciaal voor lijnmanagers en leidinggevenden. 

lees meer

Update quickscans Wendbaar aan het werk Plus

02 juni 2020

Binnen het project Wendbaar aan het werk Plus zijn sinds november 2019 de eerste quickscans duurzame inzetbaarheid afgenomen. Hiermee hebben we een start gemaakt met het in kaart brengen van het duurzame inzetbaarheidsbeleid onder bij Transvorm aangesloten organisaties.

lees meer

Nieuw: kennissite over onboarden in zorg en welzijn

12 mei 2020

Vanaf 12 mei heeft Transvorm twee nieuwe kennissites: een website over werk en mantelzorg én een over onboarden in zorg en welzijn. De websites zijn speciaal bedoeld voor HR-medewerkers in de sector. De onboarding-kennissite ondersteunt organisaties bij de optimalisatie van het onboardingsproces. 

lees meer

Nieuw: kennissite over de balans tussen werk en mantelzorg in zorg en welzijn

12 mei 2020

Sinds vorige maand heeft Transvorm twee nieuwe kennissites: een website over werk en mantelzorg én een over onboarden in zorg en welzijn. De websites zijn speciaal bedoeld voor HR-medewerkers in de sector. De mantelzorg-kennissite helpt bij het werken aan een solide werk- en zorgbalans voor al uw medewerkers.

lees meer

Extra mentale steun voor zorg en welzijn met ‘Sterk in je Werk’

16 april 2020

Professionals in zorg en welzijn maken tijdens de coronacrisis veel mee. Gevoelens van verdriet, machteloosheid, twijfel en boosheid doen zich dagelijks voor.  CNV Zorg & Welzijn en de 14 regionale werkgeversorganisaties, waaronder Transvorm, starten met extra ondersteuning voor medewerkers die tijdens het werk geconfronteerd worden met corona. 

lees meer

Verlenging looptijd Wendbaar aan het werk Plus

15 april 2020

Met Wendbaar aan het werk Plus kunnen organisaties hun beleid rondom duurzame inzetbaarheid met deskundige hulp in de praktijk brengen. Een ESF-subsidie maakt het bovendien financieel aantrekkelijk om mee te doen.

lees meer

SectorplanPlus 4de tijdvak krijgt extra categorie subsidiabele activiteiten

02 april 2020

Veel zorgprofessionals bieden zich op dit moment aan om te helpen de gevolgen van de coronacrisis in de zorg op te vangen. Om het benutten hiervan extra te stimuleren, wordt voor alle werkgevers in zorg en welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt via SectorplanPlus. Deze mogelijkheid is bedoeld voor scholing (inwerktrajecten) van de extra instroom tijdens de crisis.


lees meer

Regionaal contactpunt screent en koppelt extra zorgmedewerkers tijdens coronacrisis

01 april 2020

Het regionale contactpunt van Transvorm ondersteunt en coördineert werkzaamheden op het gebied van extra personele inzet tijdens de coronacrisis. De afgelopen weken screende en koppelde dit team zorgmedewerkers die bij willen springen aan zorg- en welzijnsorganisaties.

lees meer

Vraag en aanbod extra zorgpersoneel coronacrisis versneld samenbrengen

26 maart 2020

Het regionale contactpunt van Transvorm ondersteunt en coördineert bij werkzaamheden rondom het coronavirus, met name op het gebied van personele inzet. 

lees meer

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vervangt Werktijdverkorting

20 maart 2020

Naar aanleiding van de corona-uitbraak blijken ook werkgevers in zorg & welzijn vragen te hebben met betrekking tot werktijdverkorting. Vooralsnog blijft dit beperkt tot een klein aantal werkgevers in specifieke deelbranches.

lees meer

Bestuurdersbijeenkomst 22 januari: "Besturen met impact en bezieling"

04 februari 2020

Goed werkgeverschap start met bevlogen leiderschap: menselijk contact, oog voor de medewerker en de pijlen gericht op duurzame inzetbaarheid. Maar hoe doe je dat, ‘besturen met impact en bezieling’? Op woensdag 22 januari 2020 nodigde Transvorm ruim vijftig bestuurders uit om zich onder te dompelen in de verhalen, ervaringen en theorieën van Prof. dr. Gabriël Anthonio.

lees meer

Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn in het nieuws

19 december 2019

Afgelopen week is het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn meerdere keren in het nieuws geweest. Op zaterdag 14 december schreef journalist Rhijja Jansen een artikel in de Volkskrant over een zorgmedewerker die geld stal van haar opa.

lees meer

‘Wendbaar aan het Werk legt ontwikkelmogelijkheden bloot’

12 december 2019

Wendbaarheid van werkgever én werknemer is nodig om de toegenomen werkdruk bij zorgpersoneel het hoofd te bieden. Maar, hoe organiseer je dit? Waar begin je? Het project Wendbaar aan het Werk biedt houvast. Het maakt werk van duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie. Op deze manier draagt u bij aan het behoud van medewerkers en trekt u zelfs nieuw talent aan. Annet de Lange is bij het project betrokken en licht toe wat dit project uniek maakt.

 

lees meer

Gewijzigde samenstelling raden van toezicht, advies en bestuur

28 november 2019

Binnen Transvorm stond in 2019 de invoering van de Governance Code Zorg centraal. Daarmee wijzigde de raad van toezicht bijna volledig van samenstelling en bestaat zij per 1 januari 2020 alleen nog uit leden die geen direct belang hebben bij de dienstverlening van Transvorm. Tegelijk is een raad van advies in het leven geroepen die de raad van bestuur van advies voorziet rondom het beleid en de dienstverlening. Zij bestaat uit aangesloten organisaties die de werkvelden van de Brabantse zorg en welzijn vertegenwoordigen.

lees meer

Sterk in je Werk-week goed ontvangen

26 november 2019

Vorige week (18 t/m 22 november) vond in Noord-Brabant de 2e editie van de Sterk in je Werk-week plaats. Een editie met meer dan deelnemers dan vorig jaar. In totaal schreven ruim 1400 zorgmedewerkers zich in voor een activiteit waardoor ze hun werk gezond en met plezier kunnen blijven doen. Zij konden kiezen uit een ruim aanbod van 70 activiteiten, georganiseerd door 42 organisaties uit heel Noord-Brabant. Daarnaast waren er door de Sterk in je Werk-week 225 extra aanvragen voor een Sterk in je Werk-gesprek met een loopbaancoach.

 

lees meer

Uitstroomonderzoek: 80 procent wil weer in de sector werken

26 november 2019

Van de werknemers die hun werkgever in zorg en welzijn verlaten, wil ruim tachtig procent in de toekomst weer in de sector (blijven) werken. Dit blijkt uit de eerste cijfers van het landelijk Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn van RegioPlus, onder werknemers in cliëntgebonden functies. Als belangrijkste reden om te kiezen voor een andere baan geven zij aan een nieuwe stap te willen zetten, hetzij in een nieuwe functie of binnen hun huidige werkzaamheden. Bijna driekwart van de uitgestroomde medewerkers blijft binnen de sector werken.

lees meer

Aanvraag subsidie 4e tijdvak SectorplanPlus

21 november 2019

Van 2 t/m 20 december 2019 kunnen zorg- en welzijnsorganisaties voor het 4e tijdvak subsidie aanvragen voor het opleiden van medewerkers. Net als in voorgaande tijdvakken kan subsidie worden aangevraagd voor: scholing gericht op nieuwe instroom, om- of opscholing binnen de organisatie die leidt tot nieuwe instroom, of scholing van praktijk- of werkbegeleiders. Het 4e tijdvak loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Alle opleidingen die starten in deze periode komen in aanmerking voor subsidie. Langlopende opleidingen onder bijvoorbeeld activiteit A, B en C1 hoeven niet binnen de looptijd te zijn afgerond. De minimale opleidingsduur van 6 maanden moet wel vallen binnen de periode.

 

lees meer
pagina van 4
volgende