Nieuws

Extra handen voor de zorg start Vodcast serie ‘Anders kijken, anders doen’

01 december 2020

Een groot aantal oud-zorgprofessionals heeft zich de afgelopen maanden aangemeld voor Extra handen voor de zorg. Zij stroomden opnieuw de zorg in en hielpen waar nodig. Maar, een deel van de mensen die zich aanmeldde is nog niet ingezet. De redenen hiervoor zijn divers; zij hebben niet het juiste diploma, ze kunnen niet de uren draaien die nodig zijn of zijn maar kort beschikbaar.

lees meer

Wendbaar aan het Werk: ervaringen van deelnemende organisaties

24 november 2020

Met het project Wendbaar aan het Werk kunt u, dankzij financiële bijdragen vanuit het Europees Sociaal Fonds, Zorg aan Zet en Transvorm, extra voordelig en doeltreffend aan de slag met het behoud van medewerkers binnen uw organisatie. Geen standaard aanpak, maar samen met een adviseur van één van de 9 preferred suppliers van Wendbaar aan het Werk kiest u de vorm die past bij de doelen van uw organisatie. Drie deelnemende organisaties delen hun ervaringen.

lees meer

Nieuw: stappenplan Extra handen voor de zorg

22 oktober 2020

De coronacrisis raakt ons allemaal. Transvorm wil zorg- en welzijnsorganisaties zo goed mogelijk ondersteunen. Dit doen we onder andere met de landelijke website Extrahandenvoordezorg.nl, waar we vraag en aanbod naar extra personeel in de zorg bij elkaar brengen.

lees meer

Onderwijsbeurs online met talkshow over zorg en welzijn

05 oktober 2020

Ieder jaar staan duizenden middelbare scholieren voor hun studiekeuze. Normaliter zou rond deze tijd de onderwijsbeurs plaatsvinden. Met onze aanwezigheid proberen we ieder jaar aan jongeren een positief en realistisch beeld te geven van wat werken in de sector zorg en welzijn inhoudt. Om jongeren toch een mogelijk te bieden zich te oriënteren bood de organisator van de beurs een online alternatief in de vorm van het  Studiekeuzelab. 

lees meer

Actieprogramma behoud zorgpersoneel van start

28 september 2020

Ondanks de goede resultaten op instroom en een behoorlijke werkgelegenheidsgroei in zorg en welzijn, zien we dat de uitstroom nog altijd te hoog blijft. Dat blijkt uit een drietal recente onderzoeken van Transvorm, Avans Hogeschool en ledencollectief IZZ, in samenwerking met het regioteam van het ministerie van VWS. Transvorm roept zorgorganisaties op om zich aan te sluiten bij een actieprogramma voor behoud van personeel in zorg en welzijn. 

lees meer

Motivaction onderzoekt de impact van corona op het imago van werken en leren in de sector

17 september 2020

Vanwege de coronacrisis heeft de Ontdekdezorg week 2020 (voorheen Week van Zorg en Welzijn) niet plaatsgevonden. Wat doet deze crisis met het imago van de sector als werkgever? Onderzoeksbureau Motivaction deed in opdracht van RegioPlus imago-onderzoek om inzicht te krijgen in de huidige beweegredenen van mensen om te kiezen voor leren en werken in Zorg en Welzijn. Ook werd onderzocht in hoeverre de coronacrisis daarbij mogelijk kansen biedt of juist voor extra uitdagingen zorgt. 

lees meer

RegioPlus vat Miljoenennota 2020 samen in prinsjesdagmemo

16 september 2020

Snel weten wat er in de Miljoenennota van belang is voor de sector zorg en welzijn? RegioPlus heeft ook dit jaar weer een prinsjesdagmemo gemaakt. Het samenwerkingsverband van 14 werkgeversorganisaties in zorg en welzijn vat alle beleidsmaatregelen uit de Miljoenennota samen die relevant zijn voor de sector.

lees meer
Ik Zorg. Informatie Noord-Brabant

Ik Zorg. Contactpunt West-Brabant gaat van start

27 augustus 2020

Op vrijdag 4 september 2020 ging het Ik Zorg. Contactpunt West-Brabant van start op Landgoed Vrederust in Halsteren. Wethouder Mignon van der Zwan-Brasser van Bergen op Zoom, onder andere portefeuillehouder arbeidsmarkt en werkgelegenheid, opende het contactpunt in gebouw Kreek/Dintel.

lees meer

Blik op de toekomst: ‘In contact blijven en focussen op wat er nog wél kan. Dat is onze basis’

07 augustus 2020

‘Changing the face of aging’ is bij Home Instead het centrale thema. Een onderwerp dat Van Liere persoonlijk aan het hart gaat. “Bij mijn oma heb ik aan den lijve ondervonden hoe belangrijk het was dat zij zo lang mogelijk in haar vertrouwde omgeving kon blijven. Haar thuis, daar waar haar herinneringen lagen. Wij zien het als onze kernopdracht om zo persoonlijk mogelijke zorg aan huis te bieden, op een prettige, vertrouwde en veilige manier. Die menselijke factor staat voor mij altijd op de eerste plaats. Care giving gaat voor mij over vertrouwen, persoonlijke aandacht en een betekenisvolle relatie bouwen met cliënten.”

lees meer

Blik op de toekomst: ‘We moeten aansturen op een mix van zorg met wendbare professionals’

23 juli 2020

In het profiel van Pascale Voermans op sge.nl zegt ze: ‘De uitdaging in de zorg is de komende jaren meer te doen, met minder mensen en middelen. Dat is geen bedreiging, maar een kans om echt veranderingen door te voeren: in hoe we zorg leveren, in hoe we gezondheid bevorderen en in hoe we samenwerken’. Een mooi startpunt van het eerste verhaal in een serie over de visie van bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties op de toekomst van de sector na de coronacrisis.

lees meer

Arbeidsmarkt in Beeld is vernieuwd

08 juli 2020

Inzicht in de arbeidsmarkt van de sector Zorg en Welzijn is noodzakelijker dan ooit. De veranderingen in het zorglandschap en de maatschappij zijn van invloed op de vraag en het aanbod van personeel in de sector. Daarom zijn data over instroom en uitstroom, verzuim, de toenemende vergrijzing en de vergroening belangrijk. Maar landelijke cijfers alleen zijn niet voldoende. 

lees meer

Update quickscans Wendbaar aan het werk Plus

02 juni 2020

Binnen het project Wendbaar aan het werk Plus zijn sinds november 2019 de eerste quickscans duurzame inzetbaarheid afgenomen. Hiermee hebben we een start gemaakt met het in kaart brengen van het duurzame inzetbaarheidsbeleid onder bij Transvorm aangesloten organisaties.

lees meer

Nieuw: kennissite over onboarden in zorg en welzijn

12 mei 2020

Vanaf 12 mei heeft Transvorm twee nieuwe kennissites: een website over werk en mantelzorg én een over onboarden in zorg en welzijn. De websites zijn speciaal bedoeld voor HR-medewerkers in de sector. De onboarding-kennissite ondersteunt organisaties bij de optimalisatie van het onboardingsproces. 

lees meer

Nieuw: kennissite over de balans tussen werk en mantelzorg in zorg en welzijn

12 mei 2020

Sinds vorige maand heeft Transvorm twee nieuwe kennissites: een website over werk en mantelzorg én een over onboarden in zorg en welzijn. De websites zijn speciaal bedoeld voor HR-medewerkers in de sector. De mantelzorg-kennissite helpt bij het werken aan een solide werk- en zorgbalans voor al uw medewerkers.

lees meer

Extra mentale steun voor zorg en welzijn met ‘Sterk in je Werk’

16 april 2020

Professionals in zorg en welzijn maken tijdens de coronacrisis veel mee. Gevoelens van verdriet, machteloosheid, twijfel en boosheid doen zich dagelijks voor.  CNV Zorg & Welzijn en de 14 regionale werkgeversorganisaties, waaronder Transvorm, starten met extra ondersteuning voor medewerkers die tijdens het werk geconfronteerd worden met corona. 

lees meer

Verlenging looptijd Wendbaar aan het werk Plus

15 april 2020

Met Wendbaar aan het werk Plus kunnen organisaties hun beleid rondom duurzame inzetbaarheid met deskundige hulp in de praktijk brengen. Een ESF-subsidie maakt het bovendien financieel aantrekkelijk om mee te doen.

lees meer

SectorplanPlus 4de tijdvak krijgt extra categorie subsidiabele activiteiten

02 april 2020

Veel zorgprofessionals bieden zich op dit moment aan om te helpen de gevolgen van de coronacrisis in de zorg op te vangen. Om het benutten hiervan extra te stimuleren, wordt voor alle werkgevers in zorg en welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt via SectorplanPlus. Deze mogelijkheid is bedoeld voor scholing (inwerktrajecten) van de extra instroom tijdens de crisis.


lees meer

Vraag en aanbod extra zorgpersoneel coronacrisis versneld samenbrengen

26 maart 2020

Het regionale contactpunt van Transvorm ondersteunt en coördineert bij werkzaamheden rondom het coronavirus, met name op het gebied van personele inzet. 

lees meer

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vervangt Werktijdverkorting

20 maart 2020

Naar aanleiding van de corona-uitbraak blijken ook werkgevers in zorg & welzijn vragen te hebben met betrekking tot werktijdverkorting. Vooralsnog blijft dit beperkt tot een klein aantal werkgevers in specifieke deelbranches.

lees meer
pagina van 4
volgende