TRANSVORM is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding.

Nieuws

05 december 2017
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn in Noord-Brabant zijn sinds kort te volgen op het arbeidsmarktdashboard van Transvorm: transvorm....
04 december 2017
De tweejaarlijkse arbeidsmarktrapportage 'De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022' is verschenen. Het rapport is opgesteld door het Researchcentrum voor...
23 november 2017
Landelijke trends als vergrijzing en ontgroening en investeringen van de overheid in de kwaliteit van zorg leiden tot grotere personeelstekorten. De krimp van het aantal...