TRANSVORM is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding.

Nieuws

15 april 2015
Transvorm Actueel op 15 april 2015 ging over de belangrijkste HR-risico's voor zorgwerkgevers. Werkgevers moeten binnen het veranderende zorglandschap met andere...
01 april 2015
Om de beschikbare middelen op een effectieve, transparante en eerlijke manier te verdelen, werd gewerkt met een eerste en tweede termijn. In de eerste termijn hebben 86...
31 maart 2015
De publieksversie van ons jaarverslag over 2014 staat online. Het verslag bevat een samenvatting van het afgelopen jaar (met o.a. Zorgpact Brabant, Week van Zorg en...