TRANSVORM is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding.

Nieuws

13 juli 2016
Dienstverbanden en loopbanen zoals we deze kenden in de sector zorg en welzijn, zijn niet meer van deze tijd. De meeste mensen werken niet hun hele loopbaan bij dezelfde...
12 juli 2016
Het landelijke Zorgpact ondersteunt zorginstellingen, onderwijsinstellingen en regionale overheden om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te...
11 juli 2016
Het beheersen van de schadelast door verzuim brengt veel uitdagingen met zich mee. Van een aantal organisaties kreeg Transvorm de vraag of het mogelijk is een...