TRANSVORM is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding.

Nieuws

13 november 2018
Op 13 november organiseert Transvorm de Brabantbrede dag voor de Huisartsenzorg. Tijdens deze dag werken de vier regionale projectgroepen RAAT Huisartsenzorg aan...
12 november 2018
De aanpak van tekorten op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn krijgt veel aandacht. Het ministerie van VWS stelt met het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ de...
01 november 2018
Op 1 november 2018 vond de conferentie Wendbaar aan het werk plaats in het GelreDome in Arnhem. Zesentwintig zorg- en welzijnsorganisaties uit Brabant en Oost-...