TRANSVORM is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding.

Nieuws

17 maart 2017
Op 1 mei 2017 gaat het project 'Wendbaar aan het werk' van start. Gedurende 18 maanden is 500.000 euro beschikbaar om te werken aan wendbare medewerkers en een...
21 februari 2017
  Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de VVT...
20 februari 2017
Vanuit de 14 regionale werkgeversorganisaties voor Zorg & Welzijn is het initiatief genomen om voor het voortgezet onderwijs sectoroverstijgend...