TRANSVORM is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding.

Nieuws

31 mei 2018
De Onderwijs in Kaart 2018 is er. De uitgave gaat in op ontwikkelingen in het zorg- en welzijnsonderwijs in Noord-Brabant. Dit jaar hebben we gekozen voor een...
31 mei 2018
Twintig organisaties lieten zich op 30 mei jl. informeren over de mogelijkheden van de ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid. Op 25 juni start een nieuw aanvraagtijdvak...
29 mei 2018
Gemeenten hebben een grote verantwoordelijkheid voor de inrichting van het sociaal domein. Samenwerking tussen werkgevers en gemeenten wordt belangrijker. Dit vraagt om...