25 februari 2016 - Martin van Berloo

De Loopbaan APK

De toespraak ging bijvoorbeeld over verdwijnende en nieuwe beroepen. En daarmee over de negatieve en positieve gevolgen van technologische vooruitgang. Dat is een onderwerp wat bij ons ook op de agenda staat. Zo komen we later dit jaar met een trendrapportage over robotisering van de arbeidsmarkt van zorg en welzijn.

Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit

Asscher had het ook over duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Hij zei; ‘de tijd dat iemand 40 jaar voor één baas werkte ligt definitief achter ons’. Dat hoor ik de laatste tijd vaker, maar voor onze sector klopt dit (nog?) niet helemaal. Volgens mij worden er bij zorgorganisaties nog heel wat dienstjubilea gevierd. En uit eigen ervaring; op de kop af 30 jaar geleden begon ik met een inservice-opleiding in de zorg. Ik weet dat een behoorlijk aantal van mijn klasgenoten nog steeds bij diezelfde werkgever werkt en een enkeling zelfs op dezelfde afdeling! Dus ja, mobiliteit wordt steeds belangrijker maar er is een grote groep werknemers die niet ‘van nature mobiel’ is.

Scholing als smeerolie

Volgens Asscher worden scholing, bijscholing en omscholing meer dan ooit de smeerolie van de arbeidsmarkt. Scholing om mobiel te blijven en duurzaam inzetbaar te zijn. Waarbij volgens Asscher zowel werknemers als werkgevers een verantwoordelijkheid hebben. Ik kan dat alleen maar met hem eens zijn. Hij onderstreept nog een keer het belang van een leven lang leren, of zoals hij het noemt; ‘education permanent’. Ook dat ben ik met hem eens maar zoals ik in een eerder blog schreef is een leven lang leren allesbehalve vanzelfsprekend. Het doet me goed te lezen dat Asscher dit ook beseft en dat hij het wenselijk acht te komen tot een stelsel van individuele, fundamentele scholingsrechten en –plichten voor werkenden.

De Loopbaan APK

Binnen dit stelsel ziet hij een rol voor een Loopbaan APK. Dat is een periodieke keuring die werknemers inzicht geeft in hun persoonlijke stand van zaken op de arbeidsmarkt. Zo weten werknemers waar kansen en bedreigingen liggen, en op welke vlakken ze moeten bijsturen om ervoor te zorgen dat ze niet alleen maar werk hebben maar ook houden. Inderdaad, een belangrijk instrument en ik ben blij dat we daar binnen onze sector al volop aan werken. Twee jaar geleden hebben we het Transvorm Loopbaan Portal (TLP) gelanceerd, waarmee medewerkers de regie over hun loopbaan kunnen houden. Het is een online-portal dat 24/7 toegankelijk is via computer, tablet of smartphone.

Het TLP bevat een e-portfolio, testen, vragenlijsten en reflectieoefeningen. Hierdoor worden medewerkers zich bewust van hun kennis, ervaring en ambities en het geeft hen inzicht in loopbaankansen en -bedreigingen. Vervolgens biedt het TLP loopbaaninstrumenten, tests en een vacaturezoeker, zodat ze zelfstandig of in samenspel met de eigen organisatie met hun loopbaan aan de slag gaan. Hiermee is het TLP een Loopbaan APK ‘avant la lettre’!

Zelf toegang tot de Loopbaan APK?

Inmiddels kent het TLP bijna 2000 gebruikers. Dat is een mooi aantal maar laag in verhouding met het aantal medewerkers binnen de sector in onze provincie. En zeker in het licht van de omstandigheden op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Dus werkt u in de sector in onze provincie en heeft u nog geen toegang tot het TLP? Of bent u HR-professional en bent u geïnteresseerd in toegang tot het TLP voor uw medewerkers? Neem dan contact op met onze projectleider TLP Liesbeth Verstegen.