13 november 2017 - Martin van Berloo

Extra geld voor extra personeel. Of voor iets anders, dat kan ook.

Bij voorbaat mijn excuses voor het feit dat ik het alweer ga hebben over het extra geld voor extra personeel. Ik weet dat mijn laatste drie blogs dit ook al als onderwerp hadden, maar ik moet er toch nog (minimaal) één keer op terugkomen.

Ik neem aan dat iedereen inmiddels weet waarover het gaat, maar voor de zekerheid de hoogtepunten:

  • Het kabinet heeft besloten om vanaf 2018 structureel € 435 miljoen beschikbaar te stellen voor de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg;
  • Dit bedrag kan oplopen tot € 2,1 miljard in 2021;
  • Met het geld moet er extra personeel beschikbaar komen voor de verpleeghuizen.

Over dat laatste wil het nog even hebben. Met name over de vraag of dit geld ook besteed zal worden aan extra personeel in de verpleeghuizen?

Geen controle

Toenmalig staatssecretaris van Rijn heeft meerdere malen gezegd dat VWS er streng op zou toezien dat het geld daadwerkelijk naar betere zorg en meer medewerkers gaat. En ik heb lang de hoop gehad dat hij deze toezegging ook waar zou maken. Dat het geld op een of andere manier geoormerkt werd en daardoor alleen ingezet zou kunnen worden voor extra personeel; in de vorm van nieuwe medewerkers of uitbreidingen van bestaande contracten.

Helaas zijn de toezeggingen níet nagekomen. In de kamerbrief ‘Definitieve kaderbrief Wlz 2018’ is beschreven dat de extra middelen zijn toegevoegd aan de contracteerruimte en verwerkt in de maximumtarieven. Oftewel in gewone taal; er komt meer geld beschikbaar, maar het is niet geoormerkt. Er is geen controle op de inzet van het extra geld (althans niet meer dan in de normale procedure) en dus geen enkele garantie dat het geld echt wordt ingezet ten behoeve van extra personeel in de zorg.

Extra geld voor extra personeel

Uiteraard hoop ik dat zorgorganisaties het geld besteden zoals het bedoeld is. Maar echte invloed kunnen we vanuit Transvorm daarop niet uitoefenen. Wat we wel kunnen -en ook zullen- doen is de bij ons aangesloten organisaties voorlichten over wat het extra geld kan betekenen voor de personele inzet in hun organisatie. Zéker voor die organisaties die de intentieverklaring van het actieprogramma Zonder Zorg 2020 hebben ondertekend.

Zoals uit onze nieuwe Arbeidsmarkt in Kaart – die binnenkort verschijnt – zal blijken staat de arbeidsmarkt van onze sector nog steeds voor grote uitdagingen. Daarbij spelen de personele tekorten natuurlijk een belangrijke rol. Het zou heel raar zijn als het  beschikbare extra geld niet wordt ingezet om die tekorten aan te pakken!

SectorplanPlus

Gelukkig is er ook goed nieuws voor de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn! Want als vervolg op het succesvol verlopen Sectorplan Zorg & Welzijn start binnenkort het SectorplanPlus. Met deze meerjarige subsidieregeling komt landelijk € 325,5 miljoen beschikbaar voor het opleiden van nieuw personeel en voor bij- en nascholing van zittende medewerkers. Dat betekent ongeveer € 50 miljoen in Noord-Brabant. Van dit geld is het wél zeker dat het voor niets anders gebruikt wordt dan waarvoor het bedoeld is!

Meer weten over het SectorplanPlus? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 15 november a.s..