17 april 2013 - Gast

Chefsache

“Zorgen voor voldoende kwalitatieve mensen op de goeie plek”

Een vast onderdeel in mijn zondagse dagbesteding is het tv-programma Buitenhof. Het programma neemt ruim de tijd voor diepgravende interviews over complexe maatschappelijke kwesties. Ik denk wel eens dat het programma voor mij - als gewezen katholiek - dient als een soort substituut voor de zondagse hoogmis.

Enige tijd geleden was Peter Wennink, topman van het bedrijf ASML te gast. ASML is de wereldmarktleider in een hoogtechnologische sector en zo’n beetje het boegbeeld van de (Zuid-)Nederlandse industrie. Het bedrijf laat zien waar een klein land groot in kan zijn. Op een gegeven moment vroeg de presentator van dienst aan Peter Wennink wat hij als de grootste uitdaging voor de toekomst van zijn bedrijf zag. Zijn antwoord was kort en duidelijk: “zorgen voor voldoende kwalitatieve mensen op de goeie plek.” ....Dus niet de internationale concurrentiepositie, niet de financiering of de beurskoers van ASML, maar de kwaliteit van de personeelsvoorziening vormde zijn belangrijkste zorg.

Uitdaging

Ik moet nog wel eens aan dit interview terugdenken als ik de ontwikkelingen zie die op de sector zorg en welzijn afkomen. De sector staat denk ik voor een van de grootste uitdagingen ooit. Door de bezuinigingen en de stelselwijzigingen zal de zorg de komende jaren een volledig andere aanblik krijgen. Met minder mensen zal meer en andere zorg moeten worden geleverd. Tegelijk zal op termijn de vraag aan (complexere) zorg weer gaan toenemen. Daarbij dienen zich talloze vragen aan: Welke competenties hebben de werkers in zorg welzijn nodig? Op welke niveaus? En met welke aantallen?

Het zijn vragen met een uitermate hoog strategisch gehalte, want misschien nog wel meer dan in de techniek maken in zorg en welzijn de medewerkers het verschil.

Meer nog dan nu zullen in de toekomst de organisaties met de beste mensen tot de top behoren. De personeelsvoorziening is daarmee een van de belangrijkste onderwerpen op de bestuursagenda. Zeker nu het komend jaar ingrijpende personele besluiten moeten worden genomen over het opvangen van de bezuinigingen. De uitdaging is verstandig en met de blik op de toekomst te reorganiseren.

Voldoende kwalitatieve mensen op de goeie plek

Natuurlijk hebben de bezuinigingen belangrijke financiële en zorginhoudelijke gevolgen en zijn er vastgoedkwesties. En natuurlijk zijn de HRM managers en opleidingscoördinatoren op hun taken berekend. Maar eigenlijk zou de personeelsvoorziening gezien het belang voor de eigen organisatie (en voor de sector als geheel) bovenaan de agenda van de bestuurder moeten staan. De zorg voor voldoende kwalitatieve mensen op de goeie plek is meer dan ooit Chefsache!

Deze column verscheen in Invorm nr 1 Jaargang 2013, april