11 november 2019

Transvorm werkt samen met Tranzo

Sinds 1 oktober 2019 werkt Transvorm samen met de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid (AWAG) van Tranzo. Dit is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University. Tranzo verbindt wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. Ze ontwikkelen producten en diensten die in de praktijk kunnen worden ingezet.

Structurele samenwerking

Transvorm gaat voor 5 jaar een structurele samenwerking aan met de NSPOH, Ascender, Human Total Care en Tranzo. Samen investeren we in o.a. een infrastructuur voor het werken aan een onderzoeksprogramma en kennisuitwisseling. 

Binnen de AWAG van Tranzo wordt actief samengewerkt tussen wetenschap en praktijk in onderzoek en kennisuitwisseling. Onderzoeksprojecten binnen de Academische Werkplaats hebben tot doel duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie te bevorderen. Er wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan het werknemersperspectief en er wordt geprobeerd om relevante partijen, zoals werkgevers, professionals en burgers, te betrekken bij projecten en activiteiten.

Duurzaam en vitaal aan het werk

De leerstoel Duurzame inzetbaarheid en psychische gezondheid in werk is aan de werkplaats verbonden. De centrale focus van de leerstoel ligt bij de vraag wat er nodig is om mensen duurzaam en vitaal aan het werk te helpen en houden, vooral wanneer er sprake is van psychische problemen of psychisch ‘onwelbevinden’. Het onderzoek handelt over wat werknemers ‘van waarde’ vinden voor hun welzijn, wat hun keuzemogelijkheden zijn om deze waarden te realiseren, en over hoe persoonlijke- en/of omgevingsconversiefactoren de realisatie van deze ‘capabilities’ belemmert of juist mogelijk maken. 

Werken als waarde

In veel van het onderzoek staat het Capability Model (ontwikkeld door o.a. prof. dr. Jac van der Klink) centraal, waarin de waarde die mensen aan werk hechten een grote rol speelt. Daarnaast zijn veel voorkomende onderzoeksthema’s binnen de Academische Werkplaats: Stigma als barrière voor arbeidsparticipatie, Handelen van re-integratieprofessionals en Terugvalpreventie na verzuim door psychische problemen.

Transvorm zal het komende jaar i.s.m. met Tranzo verschillende bijeenkomsten organiseren die in het teken staan van het Capability Model. Nu al meer weten? Kijk op www.werkalswaarde.nl