31 oktober 2019

Update Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn

In zorg en welzijn werken we met hart en ziel voor onze cliënten. Helaas houdt een enkeling zich niet aan de regels. De meest kwetsbare en afhankelijke ouderen, zieken en gehandicapten zijn soms slachtoffer van diefstal, grensoverschrijdend gedrag of mishandeling. Als sector hebben we een mooi instrument in handen om misstanden te voorkomen en invulling te geven aan een veilige zorgrelatie: het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn.

In deze interactieve pdf vindt u de meest recente informatie over het Waarschuwingsregister.

Het geeft onder meer antwoord op de vragen: 

  • Hoe werkt het Waarschuwingsregister?
  • Hoe kan ik meedoen?
  • Waarom zou ik meedoen?
  • Voldoe ik door deelname aan de vergewisplicht?
  • Wat als een sollicitant in het Waarschuwingsregister staat?