31 januari 2019

Aanmelden uitstroomonderzoek zorg en welzijn nu mogelijk

uitstroomonderzoek

Het is nu mogelijk om uw organisatie aan te melden voor deelname aan het uitstroomonderzoek zorg en welzijn. Aanmelden kan t/m 15 februari 2019. Meld uw organisatie dus snel aan via het aanmeldformulier. Heeft uw organisatie al eerder interesse getoond? Dan heeft u of uw collega onlangs een e-mail ontvangen met informatie en een aanmeldlink. Eén aanmelding per organisatie is voldoende. 

Extra informatie

In het nieuwsbericht van 18 december leest u meer over het landelijk uitstroomonderzoek zorg en welzijn. Daarnaast is er nu een lijst met veelgestelde vragen, een demo van de vragenlijst en een impressie van het dashboard waarop u de resultaten van uw eigen organisatie kunt inzien en kunt benchmarken. Let op: het dashboard is nog volop in ontwikkeling.

Belang deelname

Door uw deelname krijgen we meer inzicht in de vertrekredenen en bestemmingen van zorg- en welzijnsmedewerkers. Met deze informatie kan uw organisatie doelgericht verbeteringen aanbrengen in het strategisch personeelsbeleid. Daarnaast biedt het inzicht in de stand van zaken en kunnen organisaties benchmarken met andere organisaties en branches.

Bij vragen neem contact op met Suzanne van den Borne: s.vdborne@transvorm.org of 088 144 40 00.