07 augustus 2020

Blik op de toekomst: ‘In contact blijven en focussen op wat er nog wél kan. Dat is onze basis’

Wendy van Liere, directeur Home Instead West-Brabant-Oost. Foto: Joris Buijs. Tekst: Raymond Godding.

‘Changing the face of aging’ is bij Home Instead het centrale thema. Een onderwerp dat Van Liere persoonlijk aan het hart gaat. “Bij mijn oma heb ik aan den lijve ondervonden hoe belangrijk het was dat zij zo lang mogelijk in haar vertrouwde omgeving kon blijven. Haar thuis, daar waar haar herinneringen lagen. Wij zien het als onze kernopdracht om zo persoonlijk mogelijke zorg aan huis te bieden, op een prettige, vertrouwde en veilige manier. Die menselijke factor staat voor mij altijd op de eerste plaats. Care giving gaat voor mij over vertrouwen, persoonlijke aandacht en een betekenisvolle relatie bouwen met cliënten.”

Relatie bouwen

“Met 90 medewerkers bieden we zorg op maat voor zo’n 200 cliënten. Zij zijn verzekerd van een vast gezicht, iemand met wie ze een band opbouwen en op wie ze kunnen vertrouwen. Met een vaste regelmaat komen onze zorgverleners, CAREGivers genaamd, bij de ouderen aan huis. Onze medewerkers zijn er nooit korter dan een uur, dus hebben ze tijd om te ondersteunen, persoonlijke verzorging te bieden en een praatje te maken. We zijn complementair aan de thuiszorg, omdat wij geen verpleegkundige handelingen verrichten.”

Vinger aan de pols

“Onze CAREGivers zijn in vaste dienst en we werken volledig conform de kwaliteitsnormen van de inspectie en de gemeenten. Dankzij onze zorgverlening kunnen ouderen langer thuis blijven wonen en hoeven ze niet naar een verpleeghuis. Onze CAREGivers zijn als een maatje voor de cliënten en hebben aandacht voor wat er op dat moment nodig is. Juist omdat wij zoveel signaleren in de thuisomgeving, zijn we een belangrijke gesprekspartner van bijvoorbeeld de gemeente en reguliere thuiszorg. Vaak kun je uit details in de omgeving veel afleiden over wat een cliënt nog wel en niet meer zelfstandig kan.”

Levensgeluk centraal

“Om te kunnen werken als CAREGiver volgen al onze medewerkers een training, waarin ze onder andere de basisprincipes leren van veiligheid en hoe ze ziektebeelden kunnen signaleren. We bieden hen daarnaast trainingen over Alzheimer, persoonlijke verzorging en zorg in de laatste levensfase. We hebben goede ervaringen met werken met muziek tijdens de zorgmomenten. Het is op verschillende manieren bewezen dat muziek een positieve invloed heeft op het welbevinden van mensen met dementie. Vanuit die gedachte hebben wij vorig jaar onder andere een Miracles of Music workshop georganiseerd voor onze medewerkers.” 

Openheid en daadkracht

“Ja, en toen bevonden we ons vanaf half maart ineens in lockdown. De zorgverlening is bij ons gewoon doorgegaan. Uiteraard was er bij sommige van onze medewerkers sprake van angst en hebben we aan crisismanagement moeten doen. In alle gevallen bleven we in gesprek met medewerkers en cliënten. Toen de instellingen voor dagbesteding hun deuren sloten voor bezoekers en familieleden, hebben wij die zorg gedeeltelijk overgenomen. We hadden geen beschermende middelen, maar hielden ons wel aan de hygiëneregels. Ook daarbij kregen we natuurlijk veel vragen en waren mensen bang. Onze medewerkers hebben elke week contact gehouden met cliënten, waardoor we ook in de gaten hielden of het goed ging. Een noviteit die vooral in die periode haar waarde heeft bewezen, is de Memory Lane Tablet. Dat is een tablet in de vorm van een fotolijst, waarmee ouderen gemakkelijk kunnen communiceren met familieleden. Met de Memory Lane wordt zorg op afstand gemakkelijker. Wij hebben die Memory Lane tablets bewust ingezet om het contact met de familie gedurende de lockdown in stand te houden. Op die manier heeft ook een medewerker van kantoor met haar eigen moeder contact onderhouden. Een hele fijne oplossing als je elkaar niet in levende lijve kunt zien. Maar natuurlijk zijn we heel blij dat dat nu weer wèl kan.” 

In verbinding gebleven

“Normaal gesproken doen we samen met ouderen boodschappen in de supermarkt, om de zelfredzaamheid te stimuleren met behoud van eigen regie. Dat kon de afgelopen maanden niet, dus hebben we de boodschappen namens hen gedaan en brachten we ze tot de voordeur. Zo hadden we toch even een contactmoment. En dat is precies waar het ons om te doen is. Persoonlijke aandacht geven, ook wanneer de omstandigheden ingewikkeld zijn. Onze klantwaarden ‘aandacht, match, tijd, advies en stap extra’ zijn de afgelopen periode alleen maar nog betekenisvoller geworden. We zijn de verbinding blijven zoeken. Niet alleen met medewerkers, cliënten en familie, maar ook met onze collega-organisaties binnen het netwerk. Dat contact was een stuk intensiever dan gebruikelijk. Ik had met grote regelmaat telefoongesprekken met collega’s van Home Instead in Brabant. We brachten elkaar op de hoogte van ontwikkelingen, wisselden tips uit en maakten afspraken over hoe we eenduidig konden communiceren. Het was goed te ervaren hoe we voor elkaar klaar stonden en elkaar hielpen met risicomanagement. Ik vond de afgelopen maanden ontzettend stressvol, omdat we 24/7 bereikbaar zijn en constant op ‘aan’ stonden. En dan heb ik het nog niet over de ingrijpende momenten waarop mensen ziek werden. Gelukkig incidenteel, maar in al die hectiek is het fijn te weten dat je  steun kan vinden bij elkaar. Ik geloof dat we hierin een belangrijke opgave hebben. We hebben een flink beroep gedaan op de veerkracht van medewerkers. Daar ben ik me bewust van. Vanuit het supportteam op kantoor hebben we daarom continu onze waardering laten blijken. Bijvoorbeeld door persoonlijk bij iedereen thuis een cadeautje af te geven.”

Lage drempel 

“Een belangrijke factor in het creëren van vertrouwen, is dat ik steeds duidelijk, eerlijk en direct ben gebleven. Dat typeert ons ook als organisatie. In situaties die ons voor dilemma’s stelden, zijn we telkens in gesprek gegaan en hebben we samen besluiten genomen. Zo zijn we bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken blijven voeren via Whatsapp videobellen. Dat viel niet altijd mee, maar we hebben zo toch een paar extra CAREGivers weten te werven. Via Teams of Zoom maakten we dan nader kennis, waarna ze een informatiemap ontvingen en de basistraining konden volgen. Met de starters gaan we nu bovendien in kleine groepjes op kantoor samen komen. Nieuwkomers worden gekoppeld aan een mentor, iemand met veel ervaring in het werk.”

Samen oplossingen vinden

“Mijn visie op de toekomst van de sector? Ik denk dat technologie een nog veel grotere rol gaat spelen. Daarbij is het belangrijk om de menselijke maat en het echte contact te behouden. Nieuwe generaties medewerkers zullen veel meer vertrouwd zijn met technologische vernieuwingen en zullen daar als vanzelfsprekend mee om weten te gaan. 

Via Transvorm krijg ik inzicht in de arbeidsmarkt in West-Brabant en hoe we onze potentiële medewerkers kunnen bereiken. Ik waardeer de kennis die aanwezig is, de data waar ik op kan sturen en natuurlijk ook de trainingen en netwerkbijeenkomsten. Uit oogpunt van mobiliteit is het tot slot nog een interessant gegeven dat voormalige thuiszorgmedewerkers bij ons hun plek vinden. Ze ervaren bij ons minder werkdruk en kunnen zich volledig richten op ‘zorgen’. Op die manier helpen we elkaar.”

Over Wendy van Liere

Wendy van Liere heeft een achtergrond en opleiding in HRM en zo’n 20 jaar ervaring in de zorgsector. Sinds 4 jaar is zij directeur van Home Instead West-Brabant-Oost, onderdeel van een franchise organisatie. Home Instead zet zich in voor de zorg aan senioren die cognitieve belemmeringen ervaren, waaronder Alzheimer en dementie.  

Deze serie verhalen startte met het artikel ‘Zorg en welzijn ná corona: blik op de toekomst’ in InVorm. De komende maanden leest u elke twee weken een blik op de toekomst van een bestuurder uit steeds een ander werkveld.