Verslag Transvorm Actueel 16 mei 2018: SectorplanPlus 2e tijdvak

Als vervolg op het succesvol verlopen 1e tijdvak is op 1 mei 2018 het 2e tijdvak van SectorplanPlus gestart. De aanvraagperiode loopt tot medio juni 2018. Zoals bekend heeft het SectorplanPlus tot doel de instroom richting Zorg en Welzijn te verhogen en huidige medewerkers binnen de sector te behouden. Het biedt volop kansen en mogelijkheden om nieuwe mensen binnen uw organisatie op te leiden (bijvoorbeeld via BBL) en nieuwe en huidige medewerkers zichzelf te laten ontwikkelen (binnen kaders).

De basis van het SectorplanPlus is het opleidingsplan van uw organisatie. Dit plan moet echter wel afgestemd zijn op een gezamenlijk regionaal actieplan.

Programma

Tijdens deze editie van Transvorm Actueel kwamen de belangrijkste verschillen tussen het 1e en 2e tijdvak aan bod. Daarnaast was er alle gelegenheid tot het stellen van vragen.

Presentatie

Presentatie Transvorm Actueel 16 mei 2018 (ppt)