Onboarding

Een onboarding strategie beslaat een integraal plan van aanpak voor zowel het vinden, binden en behouden van medewerkers. Op de kennissite over onboarding bieden wij inzicht in de fasen, de organisatie en inrichting van het onboardingsproces en geven wij tips en tricks:

  • overzicht over de fasen in onboarden 
  • de uitwerking van de onderdelen van het onboarden
  • waar is voldoende in geïnvesteerd en waar is verbetering nodig (checklist)
  • kennis in de organisatie en bij de medewerkers over onboarden.

Toolbox onboarding

Om zorgmedewerkers goed te begeleiden bij de start van hun loopbaan is er een toolbox beschikbaar. De toolbox bestaat uit instrumenten, tips en tricks voor het eerste jaar dat een nieuwe collega in dienst is. Neem contact op met Annie Louwers voor informatie en voorwaarden om er gebruik van te maken.

Toolkit mentoring in de zorg

Bekwaam en vitaal personeel werven en behouden is de grootste opgave in de zorgsector. De ouderenzorgorganisaties Laverhof, Van Neynsel en Sint Jozefoord hebben ervaring opgedaan met een succesvolle interventie: de inzet van mentoren. Een eenvoudig te implementeren aanpak met positieve effecten op drie strategische uitdagingen:

  1. vitaliteit van senior medewerkers versterken
  2. nieuwe medewerkers binden en boeien
  3. vergroten van de begeleidingscapaciteit

Op de website toolkitmentorenindezorg.nl vindt u instrumenten om het mentorschap in te zetten in uw organisatie.

Meer weten

De kennissite is een aanzet om het onboardingsproces op te zetten in de eigen organisatie of door te ontwikkelen. Voor uitgebreide informatie kunt u literatuur raadplegen, bijvoorbeeld van Berenschot:

Aan de slag

Onboarding is geen kunstje, maar een samenspel van factoren waar u continu mee bezig bent. Transvorm kan u daarbij ondersteunen.

Daarbij kunt u denken aan 

Neem voor vragen contact op met Annie Louwers