Actieprogramma behoud

Actieprogramma Behoud Zorgprofessionals

Samen voor behoud van professionals in de zorg

Begin 2021 hebben 25 zorgorganisaties vanuit de verschillende werkvelden en -opleiders in Noord-Brabant de handen ineengeslagen om samen werk te maken van het behoud van zorgprofessionals. 

Elke deelnemer aan het actieprogramma zet in de eigen organisatie een actie in voor het behoud van zorgpersoneel. We monitoren en evalueren de individuele acties. In een Brabantbreed en sectorbreed lerend netwerk dat elk kwartaal samenkomt, helpen we deelnemers hun lopende acties optimaliseren en elkaar te inspireren. Dit alles moet resulteren in ‘blijvend meer handjes aan het bed’.

Resultaten van acties meten we via in- en uitstroomdata, tevredenheidsonderzoeken en verdiepende interviews. Elk half jaar delen we de onderzoeksresultaten, ook buiten het lerende netwerk. Zo worden andere zorg- en welzijnsorganisaties aangespoord om ook aan de slag te gaan met geleerde lessen of (bepaalde impactvolle) acties op behoud.

Overzicht van alle acties

Benieuwd naar de individuele acties van deelnemers? Download dan de visual met alle acties voor het behoud van zorgprofessionals.

Wat vraagt deelname van de organisaties?

 • Een gerichte actie voor behoud kiezen, ontwikkelen en inzetten
 • Elk kwartaal deelnemen aan een leerteambijeenkomst
 • Twee keer per jaar een gezamenlijke leernetwerkbijeenkomst bijwonen
 • Deelname aan webinars, presentaties en expedities
 • Bijdragen aan de monitor en evaluatie
 • Uitkomsten delen met anderen via het actieplatform op Teams
 • En natuurlijk: uw actie uitvoeren en steeds een beetje beter maken

Wat krijgen deelnemende organisaties ervoor terug?

 • Inzicht in de impact van acties
 • Een groeiend lerend netwerk
 • Toegang tot vernieuwende kennis en inspiratie
 • Advies over bijvoorbeeld financieringsmogelijkheden
 • Een podium in onderzoekspublicaties en goede voorbeelden
 • Toegang tot landelijke projecten
 • Uiteindelijk een lagere uitstroom van zorgpersoneel

Onderzoeken

Het Actieprogramma Behoud Zorgprofessionals is een initiatief van: Transvorm, Avans Hogeschool, ledencollectief IZZ en Regioteam Werken in de Zorg van het ministerie van VWS. De eerste drie voerden voorafgaand aan het actieprogramma onderzoek uit naar oorzaken van uitstroom.

In de loop van het actieprogramma volgen we recente onderzoeksresultaten (onder meer bij deelnemende organisaties en initiatiefnemers), genereren we zelf nieuw onderzoek en sturen acties hierop bij. Recente onderzoeksresultaten en publicaties vindt u hier.

Succesfactoren behoud

De acties van deelnemers richten zich op drie succesfactoren voor het behoud van zorgmedewerkers:

 1. Onboarding. Een goede stage- en inwerkperiode voor zowel studenten, als nieuwe werknemers een warme overdracht tussen onderwijs en praktijk.
 2. Ontwikkelmogelijkheden. Zoals loopbaan – en specialisatiemogelijkheden en een balans in bevoegd- en verantwoordelijkheden.
 3. Organisatieklimaat. Met onder andere aandacht voor een goede werksfeer en samenwerking binnen teams, met voldoende communicatie en contact tussen werknemers en leidinggevenden en aandacht voor werknemers. 

Deze succesfactoren kwamen naar voren op basis van onderzoeken door de initiatiefnemers vooraf. Een uitgebreidere uiteenzetting en een schematische weergave van deze onderzoeksresultaten naar verschillende subgroepen vindt u hier.

Meer weten?

Wilt u meer achtergrondinformatie? Of wilt u contact over het Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel? Dan kunt u terecht bij Annie Louwers

Projectleiders van deelnemende organisaties aan het actieprogramma hebben toegang tot het platform Teams. Hierop zijn alle tussentijdse presentaties, rapportages en publicaties op elk gewenst moment te bekijken.