Skillbased werven en opleiden

Beschrijving/doel

In dit project ontwikkelen we het profiel voor de ‘nieuwe zorgmedewerker’, gebaseerd op skills. Welke vaardigheden en competenties heeft een zorgmedewerker nodig en welke heeft hij al? Ontwikkeling van een methodiek om vacatures van de top 9 meest voorkomende beroepen in zorg en welzijn skill-based op te stellen, zodat er 

  • gericht op competenties geworven gaat worden, 
  • deze getoetst worden en 
  • van daaruit een verbinding gemaakt kan worden met het nieuwe leren. 

Elke 'nieuwe zorgmedewerker' kan leren op maat. Verbinding van skill-based denken met de ontwikkeling van de hybride leeromgeving. Zie ook: (link naar project) online leeromgeving.

Gerealiseerd

De onderzoeksfase van dit project is deels afgerond. Bestaande initiatieven zijn verzameld en onderzocht. Er wordt binnenkort gestart met de testfase met één competentieprofiel. Op basis hiervan zullen de andere profielen onder de loep genomen worden. 

Vooruitblik

Het uitbreiden van de skill-based beroepsprofielen naar 15 profielen voor functies binnen de sector zorg en welzijn. Vertalen van de aanwezige 9 skillbased profielen naar de kwalificatiedossiers. Opschaling van 4 pilot organisaties naar 20 organisaties die werken conform het skillbased denken. 

Projectgroep 

Lunet, Summa College en SGE

Projectleider

Het projectleiderschap is belegd bij Daniëlla van Buel, Lunet (d.v.buel@lunetzorg.nl)

Het projectmanagement van Samen Slim valt onder Marieke Hezemans (m.hezemans@transvorm.org). 

Meer

Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van REACT-EU. Zorgorganisaties Archipel, Lunetzorg, SWZ, Sint Annaklooster, Vitalis WoonZorg Groep, SGE en opleidingen ROC Summa College en Fontys Hogescholen kijken over de grenzen van hun eigen organisatie heen voor nieuwe vormen van samenwerking met impact. Ze zetten met dit subsidietraject ‘Samen Slim’ in op een nieuwe vorm van werkgeverschap die past bij het breed opleiden en inzetten van medewerkers. Transvorm is verantwoordelijk voor het projectmanagement.