De nieuwe medewerker

Beschrijving / doel

Deze pilot is een meerjarentraject waarin zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Zuidoost-Brabant een entrée bieden aan starters / zij-instromers die aansluit bij hun wensen en levenssituatie. De nieuwe medewerker maakt breed kennis met de sector zorg en welzijn door bij meerdere organisaties te werken. Dat maakt een goede keuze mogelijk, waardoor medewerkers blijven en ook in de toekomst goede zorg en continuïteit gewaarborgd is.

Zie ook: Plan van aanpak Samen Slimmer Organiseren

Gerealiseerd

Het opleidingstraject is inhoudelijk vormgegeven door de betrokken organisaties in samenwerking met ROC Summa College. Het Ik Zorg. Contactpunt gaat een belangrijke rol spelen bij het aantrekken van leerlingen. Op dit moment worden een leer-/arbeidsovereenkomst en een wenselijke organisatievorm voor deze samenwerking uitgewerkt. 

Er is een onderzoek gedaan naar welke doelgroep passend is bij het verkorte BBL-leertraject VIG 3. Gekozen is voor zowel starters op de arbeidsmarkt als voor zij-instromers.

Een profiel voor een leerlingencoach is uitgewerkt zodat de leerlingen optimaal begeleid worden tijdens hun studie.

Vooruitblik

Met een campagne worden leerlingen geworven. Het streven is om rond eind 2022/begin 2023 met de eerste leerlingen een pilot te starten. De ervaringen van de pilot worden meegenomen om het traject te verbeteren alvorens nieuwe leerlingen toe te laten. Op dit moment is nog geen ziekenhuis opgenomen in het opleidingsprogramma, maar voor volgende edities van de opleiding staat deze samenwerking wel op de planning. 

Projectgroep 

  • Archipel
  • Vitalis WoonZorg Groep
  • Lunet
  • SWZ
  • Sint Annaklooster

Projectleider

Het projectleiderschap is belegd bij Verena Smits, Archipel (Verena.Smits@archipelzorggroep.nl).

Het projectmanagement van Samen Slim valt onder Marieke Hezemans (m.hezemans@transvorm.org). 

Meer

Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van REACT-EU. Zorgorganisaties Archipel, Lunetzorg, SWZ, Sint Annaklooster, Vitalis WoonZorg Groep, SGE en opleidingen ROC Summa College en Fontys Hogescholen kijken over de grenzen van hun eigen organisatie heen voor nieuwe vormen van samenwerking met impact. Ze zetten met dit subsidietraject ‘Samen Slim’ in op een nieuwe vorm van werkgeverschap die past bij het breed opleiden en inzetten van medewerkers. Transvorm is verantwoordelijk voor het projectmanagement.