Ik Zorg. Contactpunt

Beschrijving / doel

Om zoveel mogelijk geïnteresseerden te informeren en te ondersteunen in hun zoektocht naar mogelijkheden in zorg en welzijn is eind 2018 het Ik Zorg. Contactpunt op Strijp S gestart. Vanuit deze centrale plek in de regio worden Ik Zorg. activiteiten georganiseerd.

Deelnemende organisaties informeren geïnteresseerden via Ik Zorg. adviesgesprekken of leveren een bijdrage aan andere Ik Zorg. activiteiten, zoals Ik Zorg. Meet & Greets en kansenmarkten 

Het Ik Zorg. Contactpunt richt zich, naast instroom, ook op behoud en een leven lang ontwikkelen van zorgmedewerkers. Hierbij is afstemming en verbinding met de andere projecten/ontwikkellijnen gewaarborgd. 

Centrale punt

Het Ik Zorg. Contactpunt ontwikkelt zich tot hét centrale punt op het gebied van instroom, behoud en kennis delen in Zuidoost-Brabant. De projectgroep doet dit in afstemming met de werkgroepen van de ontwikkellijnen. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en signalen van kandidaten en deelnemende organisaties vertalen we waar mogelijk naar (verbetering van) werkprocessen en Ik Zorg. activiteiten. Daarnaast is het Ik Zorg. Contactpunt de schakel waar alle projecten/ontwikkellijnen van de sectorale RAAT samenkomen.

Gerealiseerd 

Vanaf de start van het Ik Zorg. Contactpunt in november 2018 tot 15 juni 2022 realiseerden we

 • 891 Ik Zorg. adviesgesprekken met geïnteresseerden 
 • Ik Zorg. workshops/webinars voor 490 geïnteresseerden in werken en leren in zorg en welzijn
 • Gesprekken met 127 kandidaten na oriëntatie op een opleidingsplaats bij een deelnemende organisatie
 • Ik Zorg. Kansenmarkten en Ik Zorg. Meet & greets voor ruim 700 bezoekers
 • jaarlijkse aanwezigheid op Onderwijsbeurs Zuid en op oriëntatiedagen van het voortgezet onderwijs

Stappen die werden gezet na Ik Zorg. activiteiten 

 • 50% doorverwijzingen naar zorgorganisaties (oriëntatie-activiteiten/opleiden) en leerwerktrajecten (via ontdekdezorgbrabant.nl)
 • 30% doorverwijzingen naar een loopbaancoach van ‘Sterk in je Werk’
 • 10% onderwijs
 • 10% overig (onder andere geen match met zorg en welzijn)

Zij-instroomproject Lefgozer (m/v)

Het Ik Zorg. Contactpunt en Lefgozer (m/v) werken nauw samen. Bezoekers van het Ik Zorg. Contactpunt die interesse hebben en behoren tot de doelgroep, informeren we over het project. Kandidaten waarvoor Lefgozer (m/v) niet passend is worden doorverwezen naar het Ik Zorg. Contactpunt voor een adviesgesprek. Op deze manier ondersteunen we zij-instromers optimaal bij een goede keuze voor een opleiding en/of baan in zorg en welzijn. 

Zorgorganisaties kunnen kandidaten waarmee geen match is doorverwijzen naar het Ik Zorg. Contactpunt via ikzorg@transvorm.org.  

De financiering vindt onder ander plaats met de transitiemiddelen van de VVT. 

Promotie 

De sector en activiteiten van het Ik Zorg. Contactpunt promoten we door middel van

 • promotiecampagnes op sociale media
 • presentatie van activiteiten en ervaringsverhalen in huis-aan-huis kranten 
 • informatie op OntdekdezorgBrabant.nl.

Vooruitblik

Het Ik Zorg. Contactpunt is inmiddels 'verankerd' in de regio en is de projectfase voorbij. Op de doorontwikkeling van het contactpunt in de regio is denk-en slagkracht essentieel. De komende periode staat onder andere in het teken hoe we dit gezamenlijk kunnen bereiken. De activiteiten van het Ik Zorg. Contactpunt ontwikkelen door in lijn met de behoeften en resultaten van de andere projecten en ontwikkellijnen.

De uitdaging om kandidaten te interesseren voor een loopbaan in zorg en welzijn wordt steeds groter. Kansen en mogelijkheden moeten zichtbaar en beschikbaar zijn voor potentiële kandidaten. Met deelnemende organisaties zal dit thema de komende periode worden opgepakt.

Projectgroep

 • Transvorm
 • Lunet

Naast de projectgroep leveren contactpersonen van onderstaande organisaties een bijdrage aan het Ik Zorg. Contactpunt

 • Vitalis
 • Stichting woonzorg Glorieux
 • Sint Anna zorg groep
 • Valkenhof
 • Lunet
 • Oktober
 • Land van Horne
 • Archipel
 • Severinus
 • SWZ
 • Amalia zorg
 • Archipel thuis
 • Sint Annaklooster
 • Joriszorg
 • Kempenhaeghe
 • Zuidzorg
 • Libra revalidatie & Audiologie
 • Bevolkingsonderzoek Zuid
 • Regionaal autisme centrum
 • Dichterbij
 • Combinatie Jeugdzorg
 • NEOS
 • GGZE

Leer-werk adviseur 

Esther Spooren, Transvorm

Projectleider

Marlous van Os, Transvorm (m.vanos@transvorm.org)

Terug naar RAAT Zuidoost-Brabant