Train de trainer-traject ‘Design thinking’ (VOL)

Beschrijving

Deze tweedaagse zit vol. U kunt zich nog aanmelden, maar komt dan op de reservelijst terecht.

‘Hoe kunnen we medewerkers behouden?’
‘Hoe trekken we nieuwe medewerkers aan?’
‘Hoe kunnen we het werk anders organiseren om medewerkers te ontlasten?'

Veel organisaties worstelen met dezelfde arbeidsmarktvraagstukken. Design thinking is een methode om frisse en creatieve oplossingen te bedenken voor (complexe) problemen. In het train de trainer-traject ‘Design thinking’ leert u hoe u:

 • zelf het design thinking-traject in uw organisatie implementeert (train de trainer) om zo de gewenste verandering(en) of innovatie(s) tot stand te brengen.
 • innovatie in uw organisatie aanjaagt.

Design thinking

Bij design thinking staan de menselijke behoeften steeds centraal: waaraan heeft de medewerker, zorgvrager of klant behoefte? De stakeholders worden bij het innovatieproces betrokken. In brainstormsessies worden oplossingsrichtingen bepaald, waarna via de design thinking-methodiek een prototype wordt gemaakt en de oplossing in de praktijk wordt getest.

In deze training ontwikkelt u vertrouwen in eigen vaardigheden en rollen in het design thinking-proces, waardoor u in staat bent de design thinking-methode binnen uw organisatie te implementeren.

Programma in hoofdlijnen

De training wordt verzorgd door het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE). Het ECE is het leidende ondernemerschapscentrum van Europa. Het versnellen van innovatie en het bevorderen van ondernemerschap is hun doel.
De training bestaat uit 2 trainingsdagen en een 3e terugkomdag (middag). Er wordt gewerkt met diverse werkvormen, waaronder masterclasses en workshops.

Dag 1

 • Wat is design thinking?
 • Hoe ziet het design thinking-proces eruit? Met nadruk op bijbehorende tools en technieken.
 • Wie is de klant?
 • Afsluiting met persoonlijke reflectie en delen van lessen/inzichten.

Dag 2

 • Laatste fases van het design thinking-proces .
 • Geleerde lessen toepassen op de eigen organisatie.
 • Maken van een actieplan om design thinking in eigen organisatie te implementeren.
 • Ideeën delen en kortetermijnplanning maken.

Dag 3 (terugkommiddag)

 • Reflecteren op de actiepunten en resultaten tot dan toe en vervolgstappen formuleren.

U gaat naar huis met uw eigen 'innovatieroadmap' om concrete stappen in uw organisatie te zetten. 

Datum en tijd

 • 28 oktober 2019 van 09:00 - 17:00 uur (verlopen)
 • 29 oktober 2019 van 09:00 - 17:00 uur (verlopen)
 • 17 december 2019 van 13:00 - 17:00 uur (verlopen)

Locatie

Spoorlaan 171
5038 CB Tilburg

Deelnemers

 • maximaal 15

(HR-)managers, adviseurs, beleidsmakers en overige geïnteresseerden van bij Transvorm aangesloten organisaties. Deelnemers hebben nog geen (of zeer geringe) ervaring met design thinking. Er is ruimte voor maximaal 15 deelnemers. Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van inschrijving. Als de workshop vol zit, hanteren we een maximum van 1 deelnemer per organisatie.

Kosten

Eigen bijdrage van 100 euro ex. btw.

Dit evenement is verlopen

Activiteiten overzicht