Bijeenkomst ‘Alle talenten benutten voor de zorg’

Beschrijving

Veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt staan te springen om aan het werk te gaan. Dat biedt kansen voor de zorg! Maar welke aanpak is succesvol en welke ondersteuning bieden gemeenten en UWV? Dit hoort u tijdens deze bijeenkomst. U bent van harte uitgenodigd om aan te schuiven bij deze inspirerende middag!

Met begeleiding op maat kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zoals schoolverlaters uit het praktijkonderwijs/speciaal onderwijs, mensen uit de arbeidsmatige dagbesteding, langdurig uitkeringsgerechtigden en statushouders) prima worden ingezet als huiskamerassistent, woonhulp of in andere ondersteunende zorgfuncties. Hierdoor krijgen zorgverleners weer meer tijd voor zorgtaken.

Er is veel praktische en financiële ondersteuning voor werkgevers beschikbaar vanuit gemeenten en UWV om een succes van te maken van de inzet van deze talenten.

Programma

HRM-medewerkers van zorgorganisaties, accountmanagers van gemeenten en UWV en stage-coördinatoren van VSO/PRO-scholen komen bij elkaar om samen te kijken waar de kansen liggen en deze te benutten.

  • Deskundigen vertelen wat er nodig en beschikbaar is.
  • Zorgorganisaties uit de regio delen hun succesvolle ervaringen
  • Bij praktijktafels kunt u vragen stellen, dilemma’s bespreken en samenwerkingen tot stand brengen. 

Kijk voor meer informatie op de website www.aanmelder.nl/talentenvoordezorg

Intentieverklaring

Deze bijeenkomst is een initiatief van Transvorm, ActiZ en VGN. Om de vijver van potentiële arbeidskrachten te vergroten hebben zij in 2018 met sectorraad Praktijkonderwijs, PO-raad, Lecso, Divosa, UWV, RegioPlus, CNV Zorg & Welzijn en de ministeries van Sociale zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport een intentieverklaring ondertekend om de instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op de banen in zorg en welzijn te bevorderen.

Meer informatie

De Zorg-voor-werkwijzer is een praktische gids met casusbeschrijvingen per doelgroep en handige schema’s die inzicht geven in mogelijke vormen van begeleiding en tegemoetkomingen voor werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Deze bijeenkomst is een initiatief van:
   
In samenwerking met gemeenten, VSO /PRO en het UWV en gesubsidieerd door het 

Datum en tijd

  • 20 juni 2019 van 13:00 - 16:00 uur (verlopen)

Locatie

NH Waalwijk
Bevrijdingsweg 1
5161 BZ Sprang-Capelle

Deelnemers

HRM-medewerkers van zorgorganisaties aangesloten bij Transvorm, ActiZ of VGN, accountmanagers van gemeenten en UWV en stage-coördinatoren van VSO/PRO-scholen.

Kosten

geen. Commerciële partijen zijn uitgesloten van deelname.

Dit evenement is verlopen

Activiteiten overzicht