Sprintsessie: Een strategische blik op leren en ontwikkelen anno nu

Beschrijving


Deze tweedaagse sessie vindt plaats op 23 en 24 april.

Het is van belang om leren en ontwikkelen in organisaties op een strategische en toekomstgerichte manier te benaderen. De ontwikkelingen en eisen vanuit Zorg en Welzijn volgen elkaar steeds sneller op. Een continue ontwikkeling van de organisatie en medewerkers is nodig om te anticiperen op het behalen van doelstellingen met professionals, vandaag en morgen.

In deze tweedaagse sessie maakt u stapsgewijs een eerste aanzet tot een strategisch ontwikkelplan. Na een inventarisatie van de huidige situatie en een blik op ontwikkelen anno 2018, bepalen we de meest urgente thema’s. Die worden uitgewerkt en leiden tot een begin van een strategisch ontwikkelplan.

Vragen

Het is van belang om leren en ontwikkelen (ook) met een toekomstgerichte strategische bril te benaderen. Vragen die bepalend zijn voor een succesvolle strategisch perspectief op leren en ontwikkelen zijn: 

  • Wat is onze visie op leren en ontwikkelen? 
  • Wat is een vruchtbare ontwikkelcultuur?
  • Hoe maken we ontwikkelen tot een onderdeel van ons functioneren?
  • Hoe zorgen we ervoor dat ontwikkelen een bijdrage levert aan het behalen van onze ambitie?
  • Hoe kunnen we de abstracte strategische blik vertalen naar een concreet plan voor de praktijk?

De sessie wordt vormgegeven door Jeannot van Mierlo.

Datum en tijd

  • 23 april 2018 van 09:00 - 16:30 uur (verlopen)
  • 24 april 2018 van 09:00 - 16:30 uur (verlopen)

Locatie

Spoorlaan 171
5038 CB Tilburg

Deelnemers

  • maximaal 10

HRM en HRD adviseurs die actief bekend zijn met de strategie en ambitie van de organisatie. Er is ruimte voor maximaal 10 deelnemers.

Kosten

De workshop is gratis voor medewerkers van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 3: Strategisch HRM en HRD. U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 150 euro in rekening.