Training: Tweedaagse sprintsessie SOP

Beschrijving

De ontwikkelingen, veranderingen en eisen vanuit de zorg volgen elkaar steeds sneller op. Continu ontwikkelen, van organisatie en mensen in de organisatie is nodig om te kunnen blijven anticiperen op het behalen van de beoogde doelstellingen met de zorgprofessionals vandaag, morgen en de toekomst. Met deze opgave is het van belang in urgentie èn in noodzaak om leren, dan wel ontwikkelen (ook) met een toekomstgerichte strategische bril te benaderen.

In deze tweedaagse gaan we stapsgewijs bouwen aan een eerste aanzet tot een Strategisch OntwikkelPlan (SOP). Visie, strategie, ontwikkelcultuur, en ambities zijn belangrijke elementen voor een succesvol strategisch perspectief daarvoor. 

Inhoud

We gaan stapsgewijs aan de slag met het Strategisch OntwikkelPlan (SOP) voor jouw organisatie. Op de eerste dag krijg je als bouwstenen de denkstappen, tools en handvatten aangereikt voor een SOP. Op dag twee gaan we concreet werken aan strategische doelen stellen en uitwerken.  Je wordt in deze twee dagen uitgedaagd om met een andere bril te kijken en te komen tot een aanzet van een basis strategisch opleidingsontwikkelplan. 

 • SPP output als input voor een strategisch kader ontwikkelen 
 • De basisuitgangspunten & criteria om een strategisch beleidskader te ontwikkelen. 
 • Toekomstbestendig ontwikkelen: onze denkpatronen, eigenaarschap & anders inrichten 
 • GAP & kansen vaststellen en doelen formuleren > Hoe kom je tot de strategische ontwikkelthema’s in verbinding met de ambitie van de organisatie
 • Uitwerken van strategische ontwikkel thema’s naar opgave en doelen 
 • “Inrichten ontwikkelen” anno NU – positief beïnvloeden van het ontwikkelklimaat succesvolle ontwikkelcultuur realiseren 
 • Reflectie; als we dit doen dan…..
 • Vertaling naar een basis strategisch opleidingsontwikkelplan 

Trainer

Deze training wordt verzorgd door Jeannot van Mierlo van MOON.

Datum en tijd

 • 15 mei 2023 van 09:00 - 16:30 uur

Locatie

Transvorm (gebouw OMO)
15 mei vergaderzaal 2.1, 16 mei vergaderzaal 2.2
Spoorlaan 171
5038 CB Tilburg

Deelnemers

 • minimaal 6
 • maximaal 10

HR-adviseurs, HRD-adviseurs, L&O adviseurs van bij Transvorm aangesloten organiasties met Kennisdomein Strategische Personeelsontwikkeling.

Kosten

Gratis voor bij Transvorm aangesloten organisaties.