Training: Jobcraften, een leukere baan zonder weg te gaan

Beschrijving

Van baan veranderen, zonder van baan te veranderen. Dat is jobcraften. Samen met de medewerker sleutelt u aan een baan zodat die beter aansluit op de interesses, motivatie en sterke kanten van de medewerker. Dat kan al met kleine aanpassingen: werk anders organiseren of zware (fysieke) taken delen. De medewerker vindt zijn werk weer leuk en zinvol en u voorkomt uitval of vertrek. 

Jobcraften stimuleert de eigen regie van de medewerker en draagt bij aan werkplezier en duurzame inzetbaarheid. Ook medewerkers die vlak voor hun AOW-leeftijd zitten, kunnen door jobcraften op een betekenisvolle manier blijven werken. 

Wat is jobcraften?

In de training leert u hoe u met een medewerker, kort en krachtig, een jobcrafting-traject doorloopt. U gebruikt daarbij de vragenlijsten uit het Transvorm Loopbaan Portal.

De kracht van jobcraften is het in beeld brengen van het takenpakket in relatie tot talenten, waarden, interesses en werkrisico’s. Het is een gestructureerde en tegelijkertijd intuïtieve en associatieve aanpak. Werknemers ervaren de methodiek daardoor als speels én met diepgang.

Train de coach

De training is gebaseerd op drie invalshoeken:

  1. Kennis over jobcraften en het Transvorm Loopbaan Portal.
  2. Zelf ervaren wat jobcraften inhoudt.
  3. Overdragen van het geleerde en werken met een proefpersoon.

U leert de zes stappen van jobcraften toe te passen. Huiswerkopdrachten horen ook bij deze training. 

Reacties van deelnemers:

“Afwisselend en dynamisch, praktisch toepasbaar ook. Heb altijd een voorkeur voor ‘live’ trainingen, maar vond de training in de online versie echt prima.”

“Ik was aangenaam verrast door het Transvorm Loopbaan Portal, dat ik nog niet gebruikte. Ik ga het zeker meer gebruiken, ook voor loopbaancoaching.” 

“Kleine inzichten of veranderingen kunnen verschil maken in iemands takenpakket. Complimenten voor de training!” 

Programma

Dagdeel 1: theorie jobcraften - opbouw jobcrafttraject in zes stappen - vragenlijsten Transvorm Loopbaan Portal – proeftraject opstarten. 

Dagdeel 2: de 4 pijlers van het jobcraften – basisbehoeften werk – jobcraft experiment – do’s en don’ts voor de coach. 

Terugkomsessie: ervaringen proeftraject uitwisselen – verdiepingsthema’s – inbedding organisatie – rol leidinggevende. 

Praktische informatie

Trainingsdata: 

  • 22 maart 2022 van 09:30 - 13:00 uur 
  • 5 april 2022 van 09:30 - 13:00 uur 
  • 10 mei 2022 van 09:00 - 11:00 uur 

De training vindt op locatie plaats als de coronamaatregelen dit toelaten. Zo niet, dan zal de training online worden gegeven. De derde bijeenkomst vindt altijd online plaats.

Datum en tijd

  • 22 maart 2022 van 09:30 - 13:00 uur

Locatie

Philharmonie Tilburg
Oude Goirleseweg 167
5025 SB Tilburg

Deelnemers

  • minimaal 6
  • maximaal 11

(Loopbaan-)coaches, HR-adviseurs, opleiders, adviseurs duurzame inzetbaarheid, leidinggevenden en alle professionals die zich met de ontwikkeling van medewerkers bezighouden van bij Transvorm aangesloten organisaties Activiteitenpakket 2: Selectie, instroom, mobiliteit en loopbaanondersteuning. 

Kosten

Deze bijeenkomst is gratis voor medewerkers van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 2: Selectie, instroom, mobiliteit en loopbaanondersteuning. U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 5 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 150 euro in rekening.