Vacature Lid raad van advies Transvorm

Transvorm zoekt een lid voor de raad van advies.

Organisatieprofiel

Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Samen met bijna 300 aangesloten organisaties zet Transvorm zich in voor een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt van zorg en welzijn.

Transvorm volgt de Governancecode Zorg en werkt met een raad van bestuur en een raad van toezicht, waarvan de leden geen direct belang hebben bij de activiteiten. 

De raad van advies adviseert de raad van bestuur over het strategisch beleid en de kennisgebieden waarop Transvorm actief is. Hij bestaat uit bestuurders van organisaties die de Brabantse zorg en welzijn vertegenwoordigen, met een evenwichtige samenstelling van bestuurders uit de verschillende branches en regio’s. 

De raad van advies heeft een vacature voor een lid, om zijn of haar branche te vertegenwoordigen.

Functieomschrijving

Als lid van de raad van advies geeft u gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur op strategisch en tactisch niveau. U vertegenwoordigt de branche en regio waarin u werkt. Daarnaast treedt u op als ambassadeur van Transvorm, zowel in de regio als op landelijk niveau, bijvoorbeeld richting ministeries en branches. De raad van advies komt drie keer per jaar bijeen, waarvan één keer tijdens een strategische dag met de raad van toezicht.

De leden van de raad van advies ervaren dat deelname hun scope verbreedt. Zij kijken met een helikopterblik naar actuele en urgente arbeidsmarktthema’s, zoals instroom, behoud en anders werken, leren en opleiden. Ook maken zij kennis met onderwijs, partners in het sociaal domein en met landelijke partijen.

Profiel

Voor de raad van advies zoeken we een bestuurder die 

  • werkzaam is in Noord-Brabant 
  • sterk gericht is op samenwerken en kennis delen
  • denkt in mogelijkheden, initiatief neemt en verbindingen legt
  • in staat is om maatschappelijke trends te signaleren en duiden 
  • kennis en kunde kan omzetten in een onderbouwd advies of een standpunt ter versterking van Transvorm en haar aangesloten organisaties

Aanstelling & verdere informatie

De aanstelling betreft een benoeming voor maximaal twee keer een periode van drie jaar. Voor onder meer de reiskosten geldt een onkostenvergoeding. 

Voor meer informatie over deze vacature wendt u zich tot:

Uw schriftelijke reactie zien we graag voor 18 juli 2022 tegemoet. Deze kunt u richten aan Ingeborg Martens, directiesecretaresse, via i.martens@transvorm.org. De selectieprocedure vindt plaats door de voorzitter van de raad van advies en bestuurder van Transvorm.