Lid raad van advies Transvorm, regio Noordoost-Brabant

Wij zoeken een

Lid raad van advies Transvorm

regio Noordoost-Brabant

Organisatieprofiel

Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Samen met haar ruim 250 aangesloten organisaties zet Transvorm zich in voor een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt van zorg en welzijn.

Transvorm volgt de Governance Code Zorg. Daarvoor werkt zij met een raad van bestuur en een raad van toezicht, waarvan de leden geen direct belang hebben bij de diensten. Ook is een raad van advies samengesteld die de raad van bestuur adviseert over het strategisch beleid en de dienstverlening. Zij bestaat uit bestuurders van organisaties die de Brabantse zorg en welzijn vertegenwoordigen. Hierbij is de raad van advies gevormd uit een evenwichtige mix van zorg- en welzijnsbestuurders uit de verschillende branches en gebieden (Noordoost-, Zuidoost-, Midden- en West-Brabant) die Transvorm vertegenwoordigt.

Door pensionering komt een positie vacant binnen de raad van advies. Het betreft een vacature voor een lid van de raad van advies die de regio Noordoost-Brabant namens de sector zorg en welzijn kan vertegenwoordigen in de raad.

Functieomschrijving

Als lid van de raad van advies geeft u gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur. Dit op strategisch en tactisch niveau. Hierbij vertegenwoordigt u de sector zorg en welzijn en regio waarin u werkt. Daarnaast treedt u op als ambassadeur van Transvorm, zowel in de regio als op landelijk niveau, bijvoorbeeld richting ministeries en branches. De raad van advies komt drie keer per jaar bijeen. Waarvan éénmaal tijdens een strategische dag met de raad van toezicht.

De huidige leden van de raad van advies ervaren dat deelname hun scope verbreedt. Zij kijken vanuit een helikopterview naar actuele en urgente arbeidsmarktthema’s als (meer) instroom, behoud en anders werken, leren en opleiden. Ook maken zij verdiepend kennis met sectoren als het onderwijs, partners in het sociaal domein en landelijke partijen.

Profiel

Voor de raad van advies zoeken we een bestuurder die bij voorkeur werkzaam is in de regio Noordoost-Brabant. Hij/zij is sterk gericht op samenwerking en kennisdeling. Denkt in mogelijkheden, neemt initiatief en legt verbindingen. Verder is hij/zij in staat om maatschappelijke trends te signaleren/duiden en kennis en kunde om te zetten in een onderbouwd advies of een standpunt ter versterking van Transvorm en haar aangesloten organisaties.

Aanstelling & verdere informatie

Het betreft een benoeming voor maximaal tweemaal een periode van drie jaar. Voor onder meer de reiskosten geldt een onkostenvergoeding.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u zich wenden tot: 

Uw schriftelijke reactie zien we graag voor 1 juni 2021 tegemoet. Deze kunt u richten aan Ingeborg Martens, directiesecretaresse, via i.martens@transvorm.org. De selectieprocedure vindt daarna plaats vanuit de voorzitter van de raad van advies en bestuurder van Transvorm.