Transvorm Actueel: Succesvoller met instroom en behoud - best practices

Tijdens deze editie van Transvorm Actueel kwamen we terug op de drie ideeën die na de Innovatiesessie tijdens Transvorm Actueel in oktober uitgewerkt werden. Daarnaast pitchten de drie uiteenlopende organisaties Vanderlande, De Leyhoeve en CINOP hun best practices op het gebied van verkleinen van uitstroom, behoud van personeel en vergroten van zij-instroom. 

Jolanda van der Putten, manager Recruitment bij Vanderlande 

Dit bedrijf werd vorig jaar als beste werkgever gekozen in de branche ‘productie en industrie’.  Vanderlande scoort hoog op organisatietrots, achter de doelstellingen staan, kansen krijgen om optimaal te presteren, ontvangen van waardering, organisatietevredenheid en tevredenheid over de werkzaamheden. De technieksector kampt ook met personeelstekorten. Jolanda vertelde hoe zij personeel binnen de organisatie behouden en uitstroom verminderen.

Presentatie Jolanda van der Putten, Vanderlande (pdf)

Renske Jetten, projectleider Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg bij Woonlandschap De Leyhoeve in Tilburg

Woonlandschap De Leyhoeve start komend voorjaar met een pilot waarbij Spaanse verpleegkundigen worden ingezet. De pilot is al 2 jaar in voorbereiding. Renske vertelde ook over ‘huiskamervaders en -moeders’: medewerkers zonder zorgachtergrond die werken in de huiskamer van de zorginstelling. 

(Geen presentatie) 

Dick-Jan de Rover, opleidingsfunctionaris van ASVZ en Tijs Pijls en Matthieu Mes van CINOP Advies

CINOP is een adviesbureau op het gebied van onderwijskundige en opleidingskundige vraagstukken. Ze opereren op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt en rondom het thema leven lang leren. Bij vraagstukken rond (zij)instroom, doorstroom en uitstroom van personeel en bij duurzame inzetbaarheid wint het flexibel op maat en ánders scholen van personeel snel terrein. CINOP advies en ASVZ lichtten hiervan twee praktijkvoorbeelden toe. Eén uit de gehandicaptenzorg over doorscholing van personeel naar een hoger niveau. Én een voorbeeld uit Twente, waar het ROC via een blended learning-aanpak aantrekkelijk volwassenenonderwijs op maat organiseert. CINOP lichtte vervolgens een eenvoudig kader toe voor het structureren van het denken en spreken over het organiseren van scholing op maat. Waar moet je aan denken? Welke keuzes wil je maken? Aan de hand daarvan gingen deelnemers in groepjes aan de slag. Er was ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en ‘onopgeloste zaken' waarmee je verder wilt.

Presentatie ASVZ en CINOP Advies (pdf)

Artikel ROC van Twente: BBL opleiding op maat (pdf)