Transvorm Actueel 19 september 2018, HR-cyclus in huidige en toekomstige context

Er vinden grote veranderingen plaats in de wijze waarop we werk organiseren en hoe we ons werk verrichten. Als gevolg daarvan zijn organisaties en mensen nodig die wendbaarder en flexibeler zijn. De omgeving stelt niet alleen andere, maar ook hogere eisen. Continu blijven leren en verbeteren is een noodzaak voor beiden. 

De traditionele HR-cyclus, met een vaste planning, aanpak en formulieren, paste bij een werkwijze waarbij de organisatie(structuur) en de functie leidend waren. Inmiddels staan inzetbaarheid, betrokkenheid, ontwikkeling en aanpassingsvermogen centraal. Dat betekent de mens centraal stellen, zijn of haar kwaliteiten kennen en die optimaal (laten) benutten.

Programma

Jan Tjerk Boonstra vertelde over de nieuwe wijze van werken en organiseren en wat dat betekent voor performance management (HR-cyclus, de gesprekkencyclus, etc.). Hij liet voorbeelden zien van organisaties die deze ontwikkeling doormaken en putte uit ervaringen van zijn masterclass Bouwstenen voor een effectieve HR-cyclus.

Presentatie

Presentatie Transvorm Actueel 19 september 2018 (ppt)