Transvorm Actueel: Werkplekleren 100%

In Zorg en Welzijn is ontwikkeling van medewerkers en organisatie aan de orde van de dag. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er wordt uitgegaan van betrokkenheid van het hele netwerk bij de zorg. Netwerkleren draagt bij aan die ontwikkeling. Aandacht voor ontwikkeling binnen de organisatie zorgt voor binnenhalen en binnenhouden van talent.

Groei

Tijdens Transvorm Actueel op 18 januari 2017 stond de ontwikkeling van je medewerkers (en dus je organisatie) centraal. We keken daarbij naar een succesvol voorbeeld van een collega zorgorganisatie uit het Noorden van het land: Alliade.  Alliade loopt voorop als het gaat om innovatieve vormen van leren zoals netwerkleren, praktijkleren, informeel leren en de digitale ondersteuning daarvan. Alliade gelooft in delen van haar resultaten en ervaringen om zo gemeenschappelijke groei in kwaliteit van zorg te veroorzaken.

In gesprek

Adrienne Wempe (manager onderzoek en ontwikkeling) en Elles Rauwerda (adviseur onderzoek en ontwikkeling) bij Alliade spraken met deelnemers over hun ervaringen. De opzet was interactief, met ruimte om voorbeelden en praktijksituaties uit te wisselen, elkaar kritisch te bevragen en suggesties te geven. Doel was iedereen met de aanzet van een plan of de voortzetting op een bestaand plan de deur uit te laten gaan.

Presentaties

Wilt u na het bezoeken van Transvorm Actueel alles nog rustig nalezen of kon u er niet bij zijn? Download het presentatiemateriaal hier: