Transvorm Actueel 17 april 2019

In 2017 verlieten ruim 13.000 medewerkers in Noord-Brabant de sector zorg en welzijn. Deze uitstroom zorgt ervoor dat het personeelstekort alleen maar verder toeneemt. Meer aandacht voor behoud is dus noodzakelijk. Tijdens de Transvorm Actueel van 17 april 2019 dachten de aanwezigen na over creatieve oplossingen om medewerkers te behouden voor de sector zorg en welzijn. 

Tijdens de Transvorm Actueel van 17 april verzorgde het Erasmus Centre for Entrepreneurschip (ECE) een workshop over Design Thinking, om zo te komen tot innovatieve ideeën voor het behoud van medewerkers in zorg en welzijn.

Design Thinking

Design Thinking is een methodologie om (complexe) problemen op te lossen. De menselijke behoeften staan steeds centraal. Door middel van brainstormsessies werden oplossingsrichtingen bepaald.

Deelnemers kregen relevante tools en technieken aangeboden. Met veel energie en enthousiasme leefden de deelnemers zich in in de doelgroep: wie zijn die 13.000 medewerkers die elk jaar zorg en welzijn in Noord-Brabant verlaten? Ze analyseerden het achterliggende probleem: welke krachten spelen een rol bij verandering? En ze genereerden creatieve ideeën. Dat leidde tot 7 krachtige pitches, na slechts 3 uur werken. 

Presentatie

Transvorm Actueel 17 april 2019 'Innovatieve oplossingen voor personeelsbehoud'