Transvorm Actueel 15 januari 2020

De noodzaak van een leven lang leren is inmiddels stevig geland. De steeds veranderende arbeidsmarkt vraagt continu om nieuwe kennis en vaardigheden. Zo groeit het aantal zij-instromers; vooral bij hen is scholing van groot belang. Dit vraagt veel: werkgevers moeten de verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van hun medewerkers. Tegelijkertijd moet het onderwijs door flexibilisering een leven lang leren mogelijk maken.
 

Programma


Deze Transvorm Actueel was interactief en gaf antwoord op de volgende vragen: 

  • Waar staan we nu op het gebied van een leven lang leren en flexibilisering van het onderwijs?
  • Is de aanpak van het ministerie op basis van leereenheden voldoende om in te kunnen spelen op toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen?
  • Hoe ziet de toekomst van het onderwijs eruit?
  • Hoe kan innovatief onderwijs inspelen op de behoeften van werkgevers?
  • Wat zijn de kansen voor de sector zorg en welzijn?
  • Wat kunnen we leren van andere branches en sectoren? 

Spreker

Deze Transvorm Actueel werd verzorgd door Tijs Pijls. Hij heeft meegewerkt aan de publicatie 'Onderwijs op maat; in de bundel ‘Flexpraktijken, in gesprek met flexibiliseringspioniers in het beroepsonderwijs’. De 'Flexpraktijken' bevatten inspirerende praktijkvoorbeelden van flexibilisering. In de publicatie 'Onderwijs op maat' bekijkt Tijs Pijls waar we staan en hoe innovatief onderwijs kan inspelen op de behoeften van werkgevers.


Presentatie