Transvorm Actueel: Zorgtechnologie binnen uw organisatie

De presentatie van steeds weer nieuwe zorgtechnologie is aan de orde van de dag, maar het gebruik ervan blijft achter. Hoewel we in ons privéleven niet meer zonder kunnen, blijkt het gebruik in werkprocessen omgeven met twijfel en problemen. Hoe zinvol zijn al die eHealth apps? Welke gereedschappen zijn er om met cliënten, verzorgenden en mantelzorgers te communiceren? Mag een zorgverlener WhatsApp gebruiken? Wat betekent het voor de privacy van de cliënt? Wat vindt de ICT-afdeling ervan? De vraag is dus hoe een zorg- of welzijnsorganisatie op zinvolle wijze gebruik kan maken van de mogelijkheden. 

Technologie inzetten

Tijdens Transvorm Actueel op 15 februari 2017 gingen we in op de introductie, ontwikkeling en borging van zorgtechnologie. Sinds eind 2014 ontwikkelde BrabantZorg hier een visie op. Tot die tijd bepaalde elk van de 32 locaties zelf welke technologie werd ingezet. Omdat zorgtechnologie onderdeel zou moeten zijn van een strategisch plan, werd het innovatieprogramma zorgtechnologie opgezet. Dat programma bestond uit het ontwikkelen van een visie, een inventarisatie, een keuzemethode, een multidisciplinaire kerngroep die zich bezighoudt met zorgtechnologie en een traject voor implementatie en borging. Samen met studenten van Avans werd een zogenaamd “Innovatiefilter” ontwikkeld, een methode om een keuze te maken uit het overweldigende aanbod.

Spreker: Stephanie Lowiessen

Stephanie Lowiessen was tot eind 2016 kwartiermaker en adviseur op het gebied van zorgtechnologie bij BrabantZorg. Ze ontwikkelde voor BrabantZorg het innovatieprogramma en de innovatiefilter. 

Sinds september 2015 werkt zij als manager strategie, beleid en communicatie bij WDTM. WDTM is een branche-/netwerkorganisatie voor kwaliteitsverbetering en kennisdeling op het gebied van woonzorgtechnologie. Het platform wil mensen met een ondersteuningsbehoefte faciliteren in hun zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Binnen WDTM werken zorgaanbieders, zorgcentrales, leveranciers, installateurs, woningcorporaties, gemeenten, kenniscentra en adviseurs samen om het gebruik en de inzet van woonzorgtechnologie te bevorderen en de kwaliteit in de keten te verbeteren en te borgen.  

Presentatie

Heeft u Transvorm Actueel gemist of wilt u alles nog eens rustig nalezen? Hier vindt u de presentatie van Transvorm Actueel op 15 februari 2017:

Presentatie Transvorm Actueel: Zorgtechnologie binnen uw organisatie door Stephanie Lowiessen