Home » Thema » Strategisch arbeidsmarktbeleid

Hoeveel (nieuwe) medewerkers heeft de sector nu en in de toekomst nodig? En welke competenties moeten deze medewerkers hebben? Transvorm doet onderzoek naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de regio en verzamelt informatie die zorg- en welzijnsorganisaties ondersteunt bij het bepalen van hun beleid.

Ontwikkelen en uitvoeren (regionaal) arbeidsmarktonderzoek

Jaarlijks doet Transvorm onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van vacatures, personeelsformatie, instroom in opleiding en arbeidsreserves. De onderzoeksgegevens vormen de basis voor beleidsanalyses en strategische scenario’s voor Zorg en Welzijn. Daarbij ondersteunt Transvorm de aangesloten organisaties waar nodig.

Arbeidsmarkt in Kaart en Onderwijs in Kaart

Elk najaar publiceert Transvorm de regionale rapportage Arbeidsmarkt in Kaart, een samenhangend overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en trends die in de regio van belang zijn voor het bijsturen van het strategisch arbeidsmarktbeleid. Onderwijs in Kaart geeft elk voorjaar de belangrijkste opleidingsinformatie per regio.

Strategische Personeelsplanning (SPP)

Veel organisaties beginnen nog maar net aan een strategisch personeelsbeleid. In 2017 ondersteunt Transvorm opnieuw de ontwikkeling en invoering van strategische personeelsplanning bij individuele organisaties en in de regio’s door het organiseren van trainingen, leergangen en bijeenkomsten en met een kennissite.