Home » Thema » Belangenbehartiging

Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn in Noord-Brabant. Zij wil haar rol als werkgeversorganisatie krachtig invullen door het actief behartigen van de belangen van de aangesloten organisaties op alle thema's uit haar werkplan.

Regionaal: strategisch overleg

Per regio (West-Brabant, Midden-Brabant, Zuidoost-Brabant en Noordoost-Brabant) zijn er strategische overleggen waaraan vertegenwoordigers van aangesloten organisaties deelnemen. Zoek een netwerk in uw regio.