Home » Thema » Aansluiting beroepsonderwijs & beroepspraktijk

Door de voortdurend veranderende behoefte in de sector is de aansluiting beroepsonderwijs en beroepspraktijk in iedere regio een belangrijk item. In veel regio's ontstaan nieuwe initiatieven om de aansluiting onderwijs en praktijk op kwalitatief en kwantitatief niveau te verbeteren.

Ondersteuning regionale initiatieven

In de regio's ondersteunt Transvorm waar nodig en mogelijk de ontwikkelingen die in gang worden gezet. Met haar inzet wil Transvorm aansluiten bij de wensen en verwachtingen die bij de aangesloten zorgwerkgevers leven.