Presentaties Dag van het Sociaal Domein 5 oktober 2018

Op de Dag van het sociaal domein Noord-Brabant van 5 oktober 2018 zochten gemeenten, onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties gezamenlijk een antwoord op de vraag: ‘Hoe krijgen we voldoende, goed (opgeleid) personeel in een lastige arbeidsmarkt?'

Presentaties

Inleiding

‘Nieuwe rollen in het sociaal domein, professionalisering in een netwerksamenleving’ door prof. dr. Hans Boutellier

Hans Boutellier (pdf)

Workshop 1: Maatschappelijk ondernemen in het sociaal domein

Dick Sier (teamleider zorg bij Prins Heerlijk) en Lydia Verheijen (manager bij Thebe) delen hun visie op maatschappelijk ondernemen in het sociaal domein.

Dick Sier (teamleider zorg bij Prins Heerlijk) (pdf)

Workshop 2: Goed werkgever in onzekere tijden

Harry Crielaars (bestuurder/directeur van Stichting Maatschappelijke Opvang Traverse) gaf zijn visie op goed werkgeverschap en vertelde hoe BrabantWerktzeker hieraan bijdraagt. René van Trijp (hoofd P&O bij RIBW Brabant) vertelde hoe RIBW Brabant medewerkers bindt en boeit in onzekere tijden.

René van Trijp en Harry Crielaars (pdf)

Workshop 3: De droomprofessional: vakmanschap in een nieuw jasje

Tijdens deze workshop van Liesbeth Faas (Fontys Hogeschool Pedagogiek) en  Vivian Jacobs (Sterk Huis) draaide het om de vraag ‘Hoe leiden we de jeugdprofessionals van de toekomst op?’ In september 2016 droomden ouders, jongeren, jeugdprofessionals en bestuurders tijdens de European Social Innovation Week over de jeugdprofessional van de toekomst. De conclusie: iemand met lef en vele andere eigenschappen. Iemand die van elke opleiding iets heeft en in verschillende organisaties en rollen ervaring heeft. 

Liesbeth Faas, Vivian Jacobs en Edwin Luttik (pdf)

Workshop 4: Contractering in het sociaal domein

Contractering in het sociaal domein wordt op verschillende manieren vormgegeven. In deze workshop vertelt Genie Hendriks (senior beleidsadviseur/projectleider van gemeente Breda) over de manier van werken die gemeente Breda heeft gekozen. Paul Hulst (tot voorkort directeur/bestuurder bij Impegno en nu adviseur en ondernemer in het sociaal domein) vertelt over de werkwijze van de Scandinavische landen op het gebied van inkoop contractering, waar we mogelijk nog veel van kunnen leren.

Genie Hendriks ronde 1 (pdf)

Artikel Sociaal Bestek Genie Hendriks (pdf)

Paul Hulst ronde 1 (pdf)

Peter Soorsma en Paul Hulst ronde 2 (pdf)

Workshop 5: Professionals van de toekomst

Opleidingen in het sociaal domein veranderen. Kees van Dam (docent sociale studies bij Avans Hogeschool) geeft een inkijkje in de nieuwe hbo-bachelor Social Work. Lonneke Gerrits (Onderwijskundige bij Fontys Hogeschool Sociale Studies) licht hun nieuwe onderwijsvisie en het vernieuwde onderwijs toe, waarin de ‘Real Life Challenges’ centraal staan.

Kees van Dam (pdf)

Lonneke Gerrits (pdf)

Workshop 6: Opleiden en arbeidsmarkt innovatief verbinden in het sociaal domein

Karin van Nieuwenhuijzen (projectmanager Zorgboulevard bij Kellebeek College) en Hilde Meijs (directeur bij Summa Zorg) laten zien hoe praktijk en onderwijs dichter bij elkaar kunnen worden gebracht.

Hilde Meijs en Karin van Nieuwenhuijzen (pdf)

Workshop 7: De professional in het wijkteam en de organisatorische invulling door gemeenten

Sinds 2015 zijn in gemeenten veelal wijkteams met de toegangstaken belast. In Noord-Brabant bestaat veel variatie in wijkteams: ze verschillen in opdracht/taken, in besturing/governance, in samenstelling/medewerkers en in de competenties die de medewerkers moeten hebben. In deze workshop worden ervaringen uit de gemeenten Eindhoven (Susan Roijmans – WIJeindhoven) en Tilburg (Marijke van Weert – MEE regio Tilburg) gedeeld. Welke gevolgen heeft hun manier van werken?

Marijke van Weert (pdf)

Susan Roijmans (pdf)

Workshop 8: Arbeidsmarkt in beeld: samenwerken aan effectieve oplossingen

Karen Hofstede (FCB) praat u bij over de actuele en toekomstige arbeidsmarktsituatie in de branches jeugdzorg, sociaal werk en kinderopvang, over de landelijke speerpunten en de mogelijkheden die voor organisaties en medewerkers beschikbaar zijn.

Karen Hofstede (pdf)

Video "Impressie van een Professie"

Youtube video Sjef, de sociaal werker​