Raad van advies

De doelstelling van de raad van advies bestaat uit het adviseren van de directeur-bestuurder van Transvorm over de volgende onderwerpen:

a) de algemene gang van zaken binnen Transvorm in de ruimste zin van het woord, waaronder in ieder geval:

 • het strategisch beleid van Transvorm;
 • het meerjarenprogramma, het jaarprogramma en het jaarverslag van Transvorm;
 • belangrijke organisatorische, beleidsmatige of personele ontwikkelingen binnen Transvorm;

b) belangrijke beleidsmatige ontwikkelingen binnen de sector zorg en welzijn;

c) algemene maatschappelijke ontwikkelingen in zorg en welzijn (-onderwijs);

d) specifieke actuele vraagstukken en ontwikkelingen binnen Transvorm;

e) de kwaliteit en doelmatigheid van de door Transvorm georganiseerde en gefaciliteerde (netwerk-) bijeenkomsten en door Transvorm aangeboden producten en diensten.

De raad van advies bestaat uit maximaal 9 bestuursleden van bij Transvorm aangesloten organisaties. In de samenstelling wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding over de verschillende werkvelden en de regio Noord-Brabant.

Leden

 • Pascalle Voermans, SGE (voorzitter)
 • Wilma de Jong, Brabantzorg
 • Marjolein Jaquet, IVT
 • Ino Cornel, JuniorCare
 • Marianne Acampo, St. Anna Zorggroep
 • Marijke Megens, Thebe
 • Ruud Dijkers, TWB
 • Ineke Strijp, GGZ Westelijk Noord-Brabant
 • Brigite van Haaften, SDW

Reglement

Reglement Raad van Advies 2019