Activiteitenpakket 3 - Strategisch HRM en HRD

Strategisch personeels- en opleidingsbeleid; werken aan een toekomstbestendige organisatie

Hoe kunt u met de inzet van medewerkers de missie, visie en waarden van de organisatie op de juiste wijze realiseren? Om langetermijndoelen op een effectieve en efficiënte manier te bereiken, zijn de juiste mensen op de juiste plek nodig. Ook de ontwikkeling van mensen draagt bij aan het behalen van organisatiedoelen.

Het is belangrijk dat werknemers meebewegen met de strategie van de organisatie, maar ook dat de organisatie gedragen en gestuurd wordt door de kunde, kennis en inzet van medewerkers. Twee disciplines zijn hierbij van belang, namelijk strategisch HRM en strategisch HRD. 

Strategisch HRM bestaat uit alle activiteiten van de organisatie gericht op "het op elkaar afstemmen van gedrag, kennis en ambities van mensen in en om die organisatie enerzijds en de doelstellingen van die organisatie anderzijds. Dit vanuit de veronderstelling dat mensen het verschil maken tussen een gemiddelde en een succesvolle organisatie." 

Strategisch HRD is het realiseren van "afstemming en verbinding tussen enerzijds de doelen en strategie van de organisatie en anderzijds de ontwikkeling van medewerkers zodanig dat de ontwikkeling een bijdrage levert aan het behalen van de gewenste resultaten en de toekomstbestendigheid van de organisatie en de medewerkers."

Wat doet Transvorm?

We hebben een uitgebreid aanbod van masterclasses, leergangen en workshops op het gebied van strategisch HRM en HRD. Onderwerpen die op het programma staan:

  • Strategische personeelsplanning en strategische opleidingsplanning in 1 proces
  • Flexibel organiseren
  • Werkplekleren
  • HR en data
  • Hoe word ik HR-Businesspartner? 

Het actuele aanbod vindt u in de activiteitenkalender.

Kennis delen

Kennis en ervaringen worden uitgewisseld in diverse netwerken en een kennissite, behorend bij activiteitenpakket 3:

Bijeenkomsten

Rondom de thema's strategisch HRM en HRD organiseren we lezingen, bijeenkomsten, workshops en trainingen. U vindt ze in de activiteitenkalender.

Meer weten?

Hebt u zelf ideeën over onderwerpen voor pakket 3? Heeft u vragen, of behoefte aan een activiteit op maat voor uw organisatie? Neem contact op met Annie Louwers.