Transvorm Talent Center

Het Transvorm Talent Center is een online oriëntatie- en sollicitatieprogramma waarmee werkgevers en geïnteresseerden in zorg en welzijn elkaar kunnen vinden. Potentiële medewerkers oriënteren zich via het Transvorm Talent Center op werken en leren in zorg en welzijn. En maken op die manier een bewuste keuze voor een eventuele loopbaan in de sector. Via het online sollicitatieprogramma presenteert de kandidaat zich direct bij de werkgever(s) van zijn of haar keuze. Dat helpt u als organisatie bij een goede match tussen vacature en kandidaat.

ePortfolio

De kandidaat doorloopt het programma en creëert zo een persoonlijk ePortfolio met een presentatiepagina. Hierin staan niet alleen de kwalificaties van de kandidaat, maar ook informatie over persoonlijkheid, talenten, competenties, motivatie en interesses. 

eAssessment

Ter ondersteuning van de selectie- of sollicitatieprocedure kan de werkgever optioneel (tegen meerkosten) een eAssessment op maat afnemen bij een kandidaat. Door middel van het wetenschappelijk onderbouwde assessment wordt gekeken naar werk- en denkniveau, leervermogen, talenten, drijfveren en competenties. U maakt een rapportage op maat, waarmee kan worden beoordeeld of de talenten van de kandidaat aansluiten bij de organisatie en/of de eisen van een functie. U kunt zo een goede inschatting maken van hoe de kandidaat het in de praktijk zal doen en of hij of zij in de toekomst nog kan doorgroeien.

Voorbeeldrapportage eAssessment

Online training

Om het eAssessment op de juiste manier in te zetten, volgt u een online training van 2,5 uur tot consultant. Daarna organiseren we periodieke verdiepingstrainingen voor consultants die het eAssessment willen blijven gebruiken. In de activiteitenkalender ziet u wanneer deze verdiepingstrainingen gepland zijn.  

Lees hier meer over het eAssessment, bijbehorende training en de kosten.

Talentpool

De kandidaat kan er ook voor kiezen zijn profiel zichtbaar te maken voor meerdere zorgorganisaties. Werkgevers zoeken in de Talentpool naar kandidaten op beroep, beschikbare uren, kwaliteiten of competenties. Zo blijft talent voor de sector behouden en nemen de wervingskosten af.

Nieuw: Talentgame

Voor de selectie van nieuwe medewerkers ontwikkelde Transvorm samen met Eelloo de Talentgame, een game-based assessment dat op een innovatieve manier toetst of de kandidaat in de basis past bij het werk en de uitdagingen in zorg en welzijn.

De kandidaat doorloopt in de Talentgame een aantal levels. De gemaakte keuzes in het spel geven inzicht in de persoonlijkheid van de kandidaat. De resultaten worden vergeleken met een ideaal profiel dat is opgesteld voor een uitvoerende rol in zorg en welzijn. U ontdekt snel of de kandidaat hierbij past. De tool is goed in te zetten voor zij-instromers en is daarnaast geschikt voor mensen met een zeer breed opleidingsniveau of nieuwkomers op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Meer weten?

Neem contact op met Marlous van Os.