Landelijk uitstroomonderzoek zorg en welzijn

Transvorm is begin 2019 gestart met een landelijk uitstroomonderzoek, samen met 12 andere regionale werkgeversorganisaties. Het doel: meer inzicht in de vertrekredenen en bestemmingen van zorg- en welzijnsmedewerkers. Het landelijk uitstroomonderzoek zorg en welzijn kwam tot stand met steun van de innovatiemiddelen vanuit het ministerie van VWS. Uitvoerder van het onderzoek is Presearch, een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Kwalitatieve en kwantitatieve data

Waarom verlaten mensen een organisatie en waar komen ze terecht? Dankzij dit digitale onderzoek ontstaat inzicht in waarom medewerkers (in bepaalde functiecategorieën) vertrekken. Het levert zowel kwalitatieve als kwantitatieve data op. Denk aan informatie over vertrekredenen, de tevredenheid over het werk, overwegingen bij het uit dienst gaan en de nieuwe werkbestemming. Met deze informatie kunnen bij Transvorm aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties doelgericht verbeteringen aanbrengen in hun strategisch personeelsbeleid. Daarnaast biedt het doorlopend inzicht in de huidige stand van zaken en kunnen organisaties benchmarken met andere branches. 

Eenvoudig deelnemen

De organisatie stuurt een vertrekkende medewerker een e-mail met daarin een unieke link naar de digitale vragenlijst van de eigen organisatie. De vragenlijst bevat vragen over onder andere de werkbeleving en (vermijdbare) vertrekredenen. Daarnaast worden er vragen gesteld over de toekomstige plek op de arbeidsmarkt van de vertrekkende medewerker.

Overzicht via digitaal dashboard

De resultaten van het onderzoek worden – rekening houdend met eisen omtrent anonimiteit en privacy – verwerkt in een digitaal dashboard. In deze afgeschermde omgeving kunt u continu de resultaten van de eigen organisatie inzien en kunt u, waar mogelijk, op regio- en brancheniveau benchmarken. 

Meedoen?

Het is nog steeds mogelijk om uw organisatie aan te melden voor deelname aan het uitstroomonderzoek zorg en welzijn. Voorwaarde is dat uw organisatie activiteitenpakket 2: Selectie, instroom, mobiliteit en loopbaanondersteuning afneemt. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

U betaalt het eerste jaar 250 euro het tweede jaar 350 euro. In totaal dus 600 euro voor 2 jaar  (excl. btw). Dit betekent een flinke korting (60%) ten opzichte van het originele tarief. Na 2 jaar is verlening mogelijk. 

Let op: dit betreft de kosten voor het basispakket. Eventueel maatwerk is mogelijk tegen meerkosten.

Meer informatie?

Op deze pagina vindt u de vragenlijst, procesbeschrijving, updates, dashboardinformatie en meer. Wilt u de demo van het dashboard bekijken of heeft u vragen? Neem contact op met Aniek van der Meulen Bosma

Dit onderzoek is landelijk. Het wordt uitgevoerd door werkgeversorganisaties WGV Zorg en Welzijn, Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid, Care2Care, ZorgpleinNoord, VBZ, SIGRA, WZW, Zowelwerk, Utrechtzorg, Zorg aan Zet, ViaZorg, ZorgZijn Werkt en Transvorm.