Landelijk uitstroomonderzoek zorg en welzijn

Transvorm is begin 2019 gestart met een landelijk uitstroomonderzoek samen met de andere regionale werkgeversverenigingen  Het doel: meer inzicht in de vertrekredenen en bestemmingen van zorg- en welzijnsmedewerkers. Het landelijk uitstroomonderzoek zorg en welzijn kwam tot stand met steun van de innovatiemiddelen vanuit het ministerie van VWS. Uitvoerder van het onderzoek is Presearch, een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Kwalitatieve en kwantitatieve data

Waarom verlaten mensen een organisatie en waar komen ze terecht? Dankzij dit digitale onderzoek ontstaat inzicht in waarom medewerkers (in bepaalde functiecategorieën) vertrekken. Het levert zowel kwalitatieve als kwantitatieve data op. Denk aan informatie over vertrekredenen, de tevredenheid over het werk, overwegingen bij het uit dienst gaan en de nieuwe werkbestemming. Met deze informatie kunnen bij Transvorm aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties doelgericht verbeteringen aanbrengen in hun strategisch personeelsbeleid. Daarnaast biedt het doorlopend inzicht in de huidige stand van zaken en kunnen organisaties benchmarken met andere branches. 

Eenvoudig deelnemen

De organisatie stuurt een vertrekkende medewerker een e-mail met daarin een unieke link naar de digitale vragenlijst van de eigen organisatie. De vragenlijst bevat vragen over onder andere de werkbeleving en (vermijdbare) vertrekredenen. Daarnaast worden er vragen gesteld over de toekomstige plek op de arbeidsmarkt van de vertrekkende medewerker.

Overzicht via digitaal dashboard

De resultaten van het onderzoek worden – rekening houdend met eisen omtrent anonimiteit en privacy – verwerkt in een digitaal dashboard. In deze afgeschermde omgeving kun je continu de resultaten van de eigen organisatie inzien en kun je, waar mogelijk, op regio- en brancheniveau benchmarken. 

Meedoen?

Aanmelden voor het uitstroomonderzoek kan nog steeds, als je organisatie kennisdomein 2 gebruikt. Je betaalt in het eerste jaar 250 euro en het tweede jaar 350 euro (excl. btw). Dit betekent een korting van 60% ten opzichte van het originele tarief. Na 2 jaar is verlenging mogelijk. Er is met deze korting een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Eventueel maatwerk is mogelijk tegen meerkosten.

Meer informatie?

Op deze pagina vind je de vragenlijst, procesbeschrijving, updates, dashboardinformatie en meer. Wil je de demo van het dashboard bekijken of hen je vragen? Neem contact op met Patty Claassens