Activiteitenpakket 2 - Selectie, instroom, mobiliteit en loopbaanondersteuning

Transvorm levert producten en diensten op het gebied van selectie, instroom, mobiliteit en loopbaanondersteuning.

Wat doet Transvorm?

  • Het Transvorm Loopbaan Portal maakt organisaties en medewerkers bewust van alle veranderingen in de sector en ondersteunt en stimuleert medewerkers om verantwoordelijk­heid te nemen voor hun eigen loopbaan.
  • Het Transvorm Talent Center is een online oriëntatie- en talentprogramma waarmee werk­gevers en geïnteresseerden in werk in zorg en welzijn elkaar kunnen vinden op basis van motivatie, talent en ervaring.
  • Organisatie van acties en (gezamenlijke) bijeenkomsten voor instroom, mobiliteit, skillsgerichte arbeidsmarkt en loopbaanondersteuning.
  • Organisatie Sterk in je werk-week, die zich richt op behoud van medewerkers.
  • Uitvoering van het landelijk uitstroomonderzoek zorg en welzijn, samen met  de andere regionale werkgeversorganisaties.

Kennis delen

Kennis delen/verbinden binnen communities en netwerken rondom de thema's instroom, mobiliteit en loopbaan.

  • In overleg met de strategisch adviseur van de regio worden netwerken gefaciliteerd en ondersteund. Binnen het netwerk wordt kennis gedeeld en samengewerkt rondom thema's als instroom van nieuwe medewerkers/leerlingen, behoud en mobiliteit van medewerkers.

  • Community voor TLP-  en TTC-consultants: community voor professionals die e-assessments en coachmodules inzetten in het Transvorm Loopbaan Portal (TLP) en Transvorm Talentcenter. Neem voor toegang contact op met Marlous van Os.

Bijeenkomsten

Rondom de thema's selectie, instroom, mobiliteit en loopbaanondersteuning organiseren we diverse lezingen, bijeenkomsten, workshops en trainingen. U vindt ze in de activiteitenkalender.

Meer weten?

Neem contact op met Marlous van Os.