Activiteitenpakket 2 - Selectie, instroom, mobiliteit en loopbaanondersteuning

Transvorm levert producten en diensten op het gebied van selectie, instroom, mobiliteit en loopbaanondersteuning.

Wat doet Transvorm?

  • Het Transvorm Loopbaan Portal maakt organisaties en medewerkers bewust van alle veranderingen in de sector en ondersteunt en stimuleert medewerkers om verantwoordelijk­heid te nemen voor hun eigen loopbaan.
  • Het Transvorm Talent Center is een online sollicitatieprogramma waarmee werk­gevers en geïnteresseerden in werk in zorg en welzijn elkaar kunnen vinden.
  • Organisatie van gezamenlijke wervingsbijeenkomsten, workshops en webinars voor (nieuwe) medewerkers.
  • Uitvoering en ondersteuning van het Waar­schuwingsregister, dat zich richt op het ver­trouwd werven van nieuwe medewerkers.
  • Organisatie Sterk in je werk-week, die zich richt op behoud van medewerkers.
  • Uitvoering van het landelijk uitstroomonderzoek zorg en welzijn, samen met 12 andere regionale werkgeversorganisaties.

Kennis delen

Kennis en ervaringen worden uitgewisseld in diverse netwerken en community's, behorend bij activiteitenpakket 2:

  • netwerk Mobiliteit: binnen dit netwerk wordt kennis gedeeld, samengewerkt en worden kandidaten en vacatures uitgewisseld.
  • netwerk Instroom: deelnemers delen kennis en ervaring rondom instroom van nieuwe leerlingen en medewerkers.
  • community TLP Consultants: community voor professionals die e-assessments en coachmodules inzetten in het Transvorm Loopbaan Portal (TLP). Neem voor toegang contact op met Marlous van Os.

Bijeenkomsten

Rondom de thema's selectie, instroom, mobiliteit en loopbaanondersteuning organiseren we diverse lezingen, bijeenkomsten, workshops en trainingen. U vindt ze in de activiteitenkalender.

Meer weten?

Neem contact op met Marlous van Os.