Integrale aanpak

Uit de peiling Duurzame Inzetbaarheid 2018 bleek dat een integrale aanpak op duurzame inzetbaarheid meer aandacht verdient. Met een integrale aanpak bedoelen we een aanpak op alle niveaus binnen de organisatie:

  • bestuur 
  • HR-professionals 
  • team en leidinggevenden 
  • medewerkers 

Eigen verantwoordelijkheid

Deze niveaus hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid:

  • bestuur is verantwoordelijk voor het creëren van een cultuur die duurzame inzetbaarheid van werknemers mogelijk maakt en stimuleert.
  • HR-professional dient als aanspreekpunt, inspirator en verbinder op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
  • leidinggevende begeleidt en coacht medewerkers en geeft het goede voorbeeld, waardoor duurzame inzetbaarheid mogelijk wordt.
  • medewerkers hebben eigen verantwoordelijkheid op de gebieden werkplezier, loopbaanontwikkeling en gezonde leefstijl. Voorwaarde om eigen regie mogelijk te maken is de juiste cultuur.