Wendbaar aan het werk

  • Wilt u inzetten op behoud van medewerkers?
  • De inzetbaarheid van uw medewerkers vergroten en hun talenten optimaal benutten?
  • Uw ambities rondom goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid waarmaken?

Dan hebben wij goed nieuws! Het project ‘Wendbaar aan het werk’ krijgt een vervolg. Een mooie kans om als organisatie aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Een ESF-subsidie maakt het bovendien financieel aantrekkelijk om mee te doen.

Meld uw organisatie nu aan!

Hoogste tijd

De uitstroom van werknemers in zorg en welzijn is groot. Alleen al in Noord-Brabant verlieten vorig jaar 12.700 medewerkers de zorg. De hoogste tijd om goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid (nog hoger) op de agenda te zetten. Duurzaam inzetbare medewerkers zijn vitaal, productief, gemotiveerd en leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van uw dienstverlening. Het eerdere project Wendbaar aan het werk laat zien dat aandacht voor het onderwerp loont. 

Aan de slag met Wendbaar aan het werk

Bij de start van Wendbaar aan het werk krijgt u een bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid aangeboden. Hierdoor kan uw organisatie precies nagaan waar u staat met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Samen met een gespecialiseerd adviseur bespreekt uw organisatie de ideeën en behoeften en wordt er een projectplan op maat gemaakt. Als uw organisatie al een visie en beleid voor duurzame inzetbaarheid heeft, kunt u meteen van start gaan met interventies die de duurzame inzetbaarheid verbeteren. U kunt hierbij kiezen uit interventies voor medewerkers, leidinggevenden of teams.

Meer weten?

Bekijk de flyer. Hierin staat onder meer uit welke stappen het project bestaat, aan welke interventies u kunt denken om uw medewerkers duurzamer inzetbaar te maken en welke eigen bijdrage we van u verwachten. Of laat u  inspireren door de ervaringen van andere zorg- en welzijnsorganisaties uit het eerste project Wendbaar aan het werk. De resultaten en ervaringen hiervan zijn gebundeld in het boekje ‘Aan de slag met duurzame inzetbaarheid in zorg en welzijn’.

Vragen of aanmelden?

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Anneke van Dixhoorn, projectleider Wendbaar aan het werk. 

Aanmelden voor Wendbaar aan het Werk plus kan via deze link: aanmelden Wendbaar aan het werk