Wendbaar aan het werk

 • Wilt u inzetten op behoud van medewerkers?
 • De inzetbaarheid van uw medewerkers vergroten en hun talenten optimaal benutten?
 • Uw ambities rondom goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid waarmaken?

Dan hebben wij goed nieuws! Het project ‘Wendbaar aan het werk’ krijgt een vervolg. Een mooie kans om als organisatie aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Een ESF-subsidie maakt het bovendien financieel aantrekkelijk om mee te doen.

Meld uw organisatie nu aan!

Hoogste tijd

De uitstroom van werknemers in zorg en welzijn is groot. Alleen al in Noord-Brabant verlieten vorig jaar 12.700 medewerkers de zorg. De hoogste tijd om goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid (nog hoger) op de agenda te zetten. Duurzaam inzetbare medewerkers zijn vitaal, productief, gemotiveerd en leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van uw dienstverlening. Het eerdere project Wendbaar aan het werk laat zien dat aandacht voor het onderwerp loont. 

Hoe werkt het?

Bij de start van Wendbaar aan het werk krijgt u een bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid aangeboden. Hierdoor kan uw organisatie precies nagaan waar u staat met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Samen met een gespecialiseerd adviseur bespreekt uw organisatie de ideeën en behoeften en wordt er een projectplan op maat gemaakt. De verkregen inzichten brengt u vervolgens in de praktijk door interventies op organisatie-, team- en/of medewerker niveau in te zetten. Gedurende het gehele project organiseren wij een lerend netwerk waaraan uw interne projectleider deelneemt alsook de externe adviseurs. Het lerend netwerk wordt begeleid door lectoren van de HAN en Hogeschool Zuyd.

Meer weten?

 • Benieuwd naar het (vernieuwde) aanbod van de aanbieders van interventies? Lees meer.
 • Nog geen interventies gekozen en eerst met een aanbieder bespreken wat bij uw organisatie past? Dat kan de komende tijd in een persoonlijk gesprek.
 • In deze flyer staat onder meer uit welke stappen het project bestaat, aan welke interventies u kunt denken om uw medewerkers duurzamer inzetbaar te maken en welke eigen bijdrage we van u verwachten.
 • Op de website www.wendbaaraanhetwerk.nl/zuid vindt u uitgebreidere informatie over de interventies en aanbieders ervan.
 • In dit nieuwsbericht leest u meer over de analysefase en het lerend netwerk.
 • In dit interview licht onderzoeker Annet de Lange toe wat dit project uniek maakt.
 • Of laat u inspireren door de ervaringen van andere zorg- en welzijnsorganisaties uit het eerste project Wendbaar aan het werk. De resultaten en ervaringen hiervan zijn gebundeld in het boekje ‘Aan de slag met duurzame inzetbaarheid in zorg en welzijn’.
 • De eerste lerend netwerkbijeenkomst bij dit project vond plaats op 20 januari 2020 in Eindhoven. Lees het verslag.

Vragen of aanmelden?

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Anneke van Dixhoorn, projectleider Wendbaar aan het werk. 

Aanmelden voor Wendbaar aan het Werk plus kan via deze link: aanmelden Wendbaar aan het werk