Wendbaar aan het werk

  • Wilt u inzetten op behoud van medewerkers?
  • De inzetbaarheid van uw medewerkers vergroten en hun talenten optimaal benutten?
  • Uw ambities rondom goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid waarmaken?

Het vervolg van project ‘Wendbaar aan het werk’ is in volle gang. Deelnemende organisaties krijgen een mooie kans om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Een ESF-subsidie maakte het financieel aantrekkelijk om mee te doen.

Hoogste tijd

De uitstroom van werknemers in zorg en welzijn is groot. Alleen al in Noord-Brabant verlieten vorig jaar 12.700 medewerkers de zorg. De hoogste tijd om goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid (nog hoger) op de agenda te zetten. Duurzaam inzetbare medewerkers zijn vitaal, productief, gemotiveerd en leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van uw dienstverlening. Het eerdere project Wendbaar aan het werk laat zien dat aandacht voor het onderwerp loont. 

Hoe werkt het?

Bij de start van Wendbaar aan het werk krijgen deelnemers een bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid aangeboden. Hierdoor kan precies nagaan waar de organisatie staat met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Samen met een gespecialiseerd adviseur bespreekt de organisatie ideeën en behoeften en wordt er een projectplan op maat gemaakt. De verkregen inzichten brengt de deelnemer in de praktijk door interventies op organisatie-, team- en/of medewerker niveau in te zetten. Gedurende het gehele project organiseren wij een lerend netwerk waaraan de projectleiders en de externe adviseurs deelnemen. Het lerend netwerk wordt begeleid door lectoren van de HAN en Hogeschool Zuyd.

Meer weten?

  • Benieuwd naar het (vernieuwde) aanbod van de aanbieders van interventies? Lees meer.
  • In deze flyer staat onder meer uit welke stappen het project bestaat, welke interventies worden ingezet om medewerkers duurzamer inzetbaar te maken en welke eigen bijdrage we van organisaties verwachten.
  • Op de website www.wendbaaraanhetwerk.nl/zuid vindt u uitgebreidere informatie over de interventies en aanbieders ervan.
  • In dit nieuwsbericht leest u meer over de analysefase en het lerend netwerk.
  • In dit interview licht onderzoeker Annet de Lange toe wat dit project uniek maakt.
  • U vindt de ervaringen van zorg- en welzijnsorganisaties uit het eerste project Wendbaar aan het werk gebundeld in het boekje ‘Aan de slag met duurzame inzetbaarheid in zorg en welzijn’.
  • De eerste lerend netwerkbijeenkomst vond plaats op 20 januari 2020 in Eindhoven. Lees het verslag.

Vragen?

Wilt u informatie? Neem dan contact op met Marieke Hezemans, projectleider Wendbaar aan het werk. 

Aanmelden voor Wendbaar aan het Werk plus is niet meer mogelijk.