Wendbaar aan het werk Plus

  • Inzetten op behoud van medewerkers?
  • De inzetbaarheid van medewerkers vergroten en hun talenten optimaal benutten?
  • Ambities rondom goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid waarmaken?

Wendbaar aan het werk Plus Zuid-Nederland wordt in december 2021 afgesloten. Deelnemende organisaties zijn aan de slag gegaan met duurzame inzetbaarheid. Een ESF-subsidie maakte het financieel aantrekkelijk om mee te doen.

Hoogste tijd

De uitstroom van werknemers in zorg en welzijn is groot. Alleen al in Noord-Brabant verlaten elk jaar duizenden medewerkers de zorg. De hoogste tijd om goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid (nog hoger) op de agenda te zetten. Duurzaam inzetbare medewerkers zijn vitaal, productief, gemotiveerd en leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van uw dienstverlening. Het eerdere project Wendbaar aan het werk laat zien dat aandacht voor het onderwerp loont. 

Hoe werkt het?

Bij de start van Wendbaar aan het werk Plus krijgen deelnemers een bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid aangeboden. Hierdoor kan men precies nagaan waar de organisatie staat met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Samen met een gespecialiseerd adviseur bespreekt de organisatie ideeën en behoeften en wordt er een projectplan op maat gemaakt. De verkregen inzichten brengt de deelnemende organisatie in de praktijk door interventies op organisatie-, team- en/of medewerker niveau in te zetten. Gedurende het gehele project organiseren wij een lerend netwerk waaraan de projectleiders en de externe adviseurs deelnemen. Het lerend netwerk wordt begeleid door lectoren van de HAN en Hogeschool Zuyd.

Meer weten?

Alles over de door organisaties ingezette interventies, de methodes van preferred suppliers en de onderzoeksresultaten hebben we gebundeld in een slotpublicatie (gepubliceerd in december 2021).

Vragen?

Neem dan contact op met Marieke Hezemans, projectleider Wendbaar aan het werk Plus. 

Aanmelden voor Wendbaar aan het werk Plus is niet meer mogelijk.