Transvorm & behoud

Transvorm biedt vele producten en diensten aan die uw beleid voor behoud van medewerkers ondersteunen. Hieronder vindt u een overzicht. We ontwikkelen steeds nieuwe activiteiten die aansluiten bij actuele behoeften en horen graag uw ideeën. U wordt over nieuwe ontwikkelingen op de hoogte gehouden via Transvorm NieuwsImpuls.

Landelijk uitstroomonderzoek

De regionale werkgeversverbanden in de sector zorg en welzijn, verenigd in RegioPlus, doen samen met onderzoeksbureau Presearch een doorlopend uitstroomonderzoek. De reden voor het starten van het onderzoek was dat informatie over het ‘wie’, ‘waarom’ en ‘waarheen’ van vertrekkende medewerkers tot nu toe nauwelijks beschikbaar was. Zo’n 300 zorg- en welzijnsorganisaties doen inmiddels mee. Vertrekkende medewerkers van die deelnemers ontvangen een link naar de vragenlijst, die ze online en anoniem kunnen invullen. Iedere organisatie heeft toegang tot een eigen dashboard, waarin ze resultaten kunnen benchmarken met andere organisaties in de eigen branche en regio. Meer lezen...

Actieprogramma Behoud Zorgprofessionals

Werkgevers en het onderwijs in zorg en welzijn in Noord-Brabant ontwikkelen een gezamenlijk actieprogramma op behoud, waarin we actief samenwerken. Het doel is het behouden van medewerkers in de sector. We formuleren nieuwe acties en beleid op behoud, delen lopende acties en brengen ze gezamenlijk verder in een lerend netwerk. De acties en effecten ervan zullen we monitoren en evalueren. En tenslotte informeren en inspireren we (nog) niet deelnemende organisaties.

De looptijd van het actieprogramma is 2020-2024. Tussentijds evalueren we het totale programma en stellen we het actieprogramma bij waar nodig. Meer lezen...

Transvorm Loopbaan Portal 

Het Transvorm Loopbaan Portal (TLP) is een loopbaanomgeving voor medewerkers van Brabantse zorg- en welzijnsorganisaties. Het portal stimuleert medewerkers de regie te nemen over de eigen loopbaan en te werken aan persoonlijke en talentontwikkeling. De werkgevers krijgt zicht op die ontwikkeling en op de motivatie van de medewerker. Het TLP bevordert doorstroom en behoud binnen de organisatie. Medewerkers bereiden zich voor op de toekomst en kunnen het werk vitaal en met plezier blijven doen. Meer lezen...

Wendbaar aan het Werk 

Met het project Wendbaar aan het Werk kunnen organisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Een ESF-subsidie maakt het financieel aantrekkelijk om mee te doen. Bij aanvang doen organisaties een bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid. Samen met een gespecialiseerd adviseur bespreekt u de ideeën en behoeften en maakt u een projectplan op maat. 

De verkregen inzichten brengt de organisatie vervolgens in de praktijk door interventies op organisatie-, team- en/of medewerkers-niveau in te zetten. Gedurende het gehele project organiseert Transvorm een lerend netwerk, begeleid door lectoren van de HAN en Hogeschool Zuyd. Meer lezen...

SectorplanPlus

Goed opgeleide medewerkers in zorg en welzijn zijn harder nodig dan ooit. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelde daarom tussen 2017 en 2022 scholingsbudget beschikbaar via SectorplanPlus. Een subsidie voor het aantrekken van nieuw personeel en voor het behoud van medewerkers. In deze publicatie vindt u een overzicht van alle behoudactiviteiten die in Noord-Brabant met de SectorplanPlus-gelden zijn uitgevoerd. Een deel van de Brabantse zorg- en welzijnsorganisaties vertelt ook over welke aanpak succesvol was, welke lessen zij hebben geleerd en hoe de aanpak in de toekomst wordt ingezet. Meer lezen...

Tranzo en het Capability Model 

Sinds 2019 werkt Transvorm voor een periode van 5 jaar samen met Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University. De Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid (AWAG) van Tranzo is een intensieve samenwerking tussen wetenschap en praktijk in onderzoek en kennisuitwisseling. In veel van het onderzoek staat het Capability Model of Werk als Waarde-model centraal.

Het Werk als Waarde-model is een interventie die zorgteams in staat stelt om werkwaarden te realiseren waardoor ze gezond en bevlogen kunnen (blijven) werken. Op deze manier wordt de duurzame inzetbaarheid vergroot. 

De Werk als Waarde-gespreksmethodiek geeft een team en leidinggevenden handvatten om het gesprek aan te gaan over datgene wat mensen écht waardevol vinden in hun werk. En om vervolgens samen stappen te ondernemen om die waarden ook te realiseren. 

Werkgevers kunnen deze gesprekstechniek implementeren in de organisatie, met als doel het behouden van medewerkers. Daarvoor zijn onder andere de Werk als Waarde-vragenlijst en een training voor leidinggevenden beschikbaar. Een toolbox is in de maak. Meer lezen...

Sterk in je Werk loopbaancoaches

In opdracht van CNV Zorg & Welzijn en in nauwe samenwerking met RegioPlus voert Transvorm voor Noord-Brabant het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ uit. Zorg- en welzijnsmedewerkers kunnen gratis een loopbaangesprek voeren met een onafhankelijke (loopbaan-) coach. Ze bespreken onderwerpen die voor hen belangrijk zijn om hun werk goed, gezond en met plezier te kunnen (blijven) doen. Meer lezen...

Sterk in je Werk-week

De Sterk in je werk-week is speciaal voor medewerkers van Brabantse zorg- en welzijnsorganisaties (aangesloten bij Transvorm). Van 8 t/m 21 november organiseren we weer een week vol workshops, helemaal online.

We helpen zorg- en welzijnsmedewerkers graag om hun werk goed, gezond en met plezier te blijven doen. En dan kan het helpen om met een andere blik naar een situatie te kijken. Daarom staat deze Sterk in je werk-week in het teken van ‘anders doen’. Zo helpen we uw collega's samen om even met een nieuwe blik naar hun (werk)leven te kijken, tot rust te komen, te lachen of te laten inspireren.

Op sterkinjewerkweek.nl vindt u het gehele programma. Nodig uw medewerkers zo snel mogelijk uit om zich in te schrijven! Zo profiteren ze optimaal van het ruime aanbod (vol = vol). 

Programma voor lijnmanagers

Transvorm ontwikkelde een programma speciaal voor lijnmanagers en leidinggevenden.  Het programma biedt activiteiten en kennis waarmee de leidinggevende en lijnmanager direct aan de slag kunnen in de praktijk. We organiseren bijeenkomsten op het gebied van o.a. duurzame inzetbaarheid, werkgeluk en werkstress, onboarding en reboarding, zelfleiderschap en de implementatie daarvan. Meer lezen...

Onboarding kennissite     

Transvorm en vijf andere regionale werkgeversorganisaties ontwikkelden een kennissite over onboarding. Met die kennis kunt u het onboardingsproces opzetten en optimaliseren.

De website bevat een leidraad en veel tips voor de inrichting van het onboardingsproces voor de duur van een jaar. De fasen van onboarding (vinden, binden, behouden) worden uiteengezet, en de specifieke onderdelen per fase beschreven. De site bevat inspiratie en aanbevelingen voor de uitwerking in uw organisatie. Ook ontdekt u in hoeverre uw organisatie al investeert in onboarding en waar nog kansen liggen. Website

Stap op één

Met de digitale vijfdaagse ‘Stap op één’ vergroten organisaties zelfleiderschap van medewerkers. De vijfdaagse activeert medewerkers, middels filmpjes en opdrachten, om stappen te zetten die van invloed zijn op hun inzetbaarheid en loopbaan. U krijgt als organisatie de beschikking over een online toolkit met uitleg, instructies en promotiemateriaal. Meer lezen...

Masterclass, netwerk, workshop

Transvorm organiseert masterclasses en workshops voor Activiteitenpakket 4: Regie op duurzame inzetbaarheid. Dat doen we middels een integrale benadering; een aanpak op alle niveau’s binnen de organisatie (bestuur, HR-professionals, team en leidinggevenden en medewerkers). Meer lezen...

Transvorm Actueel

Transvorm Actueel behandelt maandelijks actuele ontwikkelingen en onderwerpen in onze sector. In het afgelopen jaar was er bijvoorbeeld veel aandacht voor behoud van medewerkers, met de bijeenkomsten ‘Behoud van millennials voor zorg en welzijn’, ‘Boeien en binden van goede medewerkers’ en ‘Innovatieve oplossingen voor personeelsbehoud’. Meer lezen...