RAAT Zuidoost-Brabant: Updates en voortgang

Bekijk de meest recente RAAT update(s) en de voortgangsrapportages van Zuidoost-Brabant.

Voortgangsrapportage 2021

Via het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) worden acties gericht op het tegengaan van de arbeidsmarkttekorten gebundeld en wordt samenwerking gestimuleerd. In deze publicatie blikken we kort terug op 2020 en kijken we vooruit naar 2021. We beginnen met Brabantbrede cijfers en thema’s, daarna lichten we een aantal regionale projecten en samenwerkingsverbanden in Zuidoost-Brabant toe.

Update December 2020

In de zomer van 2020 gaven bestuurders en HRM-ers van de sector zorg en welzijn in Zuidoost-Brabant elkaar het ‘ja-woord’. De sectorale Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT) is een feit. We hebben met elkaar projecten benoemd die de grootste prioriteit voor onze sector zijn. Via deze update houden we u op de hoogte van de voortgang van deze projecten en de kansen en mogelijkheden voor de aangesloten organisaties. 

Stand van Zaken 2019

In het voorjaar van 2018 zijn processen gestart om te komen tot verschillende RAATs per branche. In totaal zijn er vijftig organisaties intensief betrokken bij de RAATs in ZuidoostBrabant. De stand van zaken met betrekking tot deze RAAT.

Terug naar RAAT Zuidoost-Brabant