Zichtbaar en herkenbaar

Beschrijving / doel

Kern van dit project is als volgt geformuleerd: ‘Met een duidelijke, gezamenlijke boodschap zichtbaar en herkenbaar zijn als zorgregio. Met aanhaking op regionale kansen en pakkend en enthousiasmerend als sector. Met als doel om de zorgregio neer te zetten als beweeglijk, innovatief, aantrekkelijk voor bestaande werknemers (behoud) en voor toekomstige werknemers (instroom), waarbij rekening wordt gehouden met de diverse doelgroepen op de arbeidsmarkt (schoolverlaters, zij-instroom, doorstroom etc.). 

Aansluitend op de landelijke en Brabantbrede Ik Zorg. campagne willen we komen tot een profileringplan met gezamenlijke communicatiemiddelen (imago, website) en acties. 

Gerealiseerd

Aansluiting als regio bij de vele landelijke en Brabantbrede Ik Zorg. activiteiten, zoals kansenmarkten, workshops en webinars, meet & greets en gezamenlijke werving in de regionale bladen. 

Een voorbeeld specifiek voor de regio is de campagne in Groot Eindhoven.

Vooruitblik

Door langdurige afwezigheid van de projectleider in 2021 (en het besluit in februari 2022 dat deze niet terugkeert), lag het project een tijd stil. 

Op projectmanagement-niveau dient besproken worden hoe verder te gaan met de invulling van de projectgroep. Een algehele herijking en koppeling naar de HAZ en BAZ  is van belang.

Projectgroep 

Wordt vernieuwd.

Projectleider

Wordt gezocht.