Talent for Health

Beschrijving / doel

Uit cijfers blijkt dat, vooral in het eerste en tweede jaar na afstuderen, er veel uitval plaatsvindt. Vanuit de Health Innovation School is een project ontwikkeld gericht op het behoud van HBO-V afgestudeerden. 

Het project wil de doelgroep ondersteunen en behouden voor de sector. Recent afgestudeerden doorlopen daarom gedurende twee jaar een programma waarbij ze 

  • Rouleren over meerdere organisaties/ branches, 
  • Begeleid worden door Fontys en 
  • Gezamenlijk themabijeenkomsten/ masterclasses aangeboden krijgen. 

Het project is onderdeel van het Actieprogramma Behoud

Gerealiseerd

Na een periode van voorbereiding en afstemming is de verwachting dat de eerste groep deelnemers start in september 2022. 

Nieuwsbericht dd 15 april 2021

Vooruitblik

Na de eerste pilotgroep, waarbij we uitgaan van positieve resultaten, zullen we in afstemming met organisaties en opleiders inzetten op uitbreiding van het aantal deelnemers. 

Projectgroep 

Het project is gestart vanuit de Health Innovation School in samenwerking met Fontys. De pilotgroep van deelnemende organisaties bestaat uit Sint Annaklooster, Anna en Kempenhaeghe. De uitvoering van het project is ingebed in de bestaande structuur van de sectorale RAAT met extra afstemming tussen deelnemende organisaties en de projectgroep van de Health Innovation School. 

Projectleider

Wendy Duijvesteijn (w.duijvesteijn@transvorm.org)/ Sanne Schoolmeesters