Regionale ZZP Pool

Beschrijving/doel

De zorgvraag gaat de komende jaren sterk groeien terwijl we nu al personele problemen voelen. Veel organisaties zetten daarom bureaus en bemiddelaars in, in de hoop te kunnen blijven voldoen aan de zorgvraag. Dit kost veel geld en komt de kwaliteit en stabiliteit van zorg veelal niet ten goede. Door het oprichten van een regionale ZZP Pool blijft zorggeld in de zorg en nemen de kwaliteit en stabiliteit van zorg voor de cliënt toe. 

De samenwerkende zorginstellingen in Zuidoost-Brabant zetten in eigen beheer een coöperatie op met een centraal, fysiek servicebureau. Bij dit servicebureau kan elke deelnemende organisatie haar vraag neerleggen en iedere aangesloten zzp’er zijn diensten kiezen. De uitgangspunten bij het opzetten van het servicebureau zijn een gebruiksvriendelijke digitale ondersteuning en persoonlijke hulp en aandacht. Zodra duidelijk is met hoeveel leden we kunnen starten, maken we keuzes over zaken als servicekosten, locatie en positie van het servicebureau. 

Gerealiseerd

In afstemming met de BAZ is een business case uitgewerkt. Op basis van de resultaten hiervan is besloten tot het oprichten van een coöperatie. Op 23 november informeerden we ruim zestig bestuurders en HRM-managers uit de regio over deze ontwikkelingen. Zij zijn gevraagd medio december te laten weten of hun organisaties willen deelnemen aan de ZZP Pool.

We maakten een animatievideo over de Regionale ZZP Pool.

Vooruitblik

In 2023 beginnen we met de praktische opstart van de coöperatie. 

Projectgroep

Vitalis

Archipel

Transvorm 

Projectleider

Jeroen Swanen, j.swanen@vitalisgroep.nl