Passport for Work

Beschrijving/ doel

PassportforWork is een driejarig project in samenwerking met de gemeente Eindhoven en acht  projectpartners. Doel is het vereenvoudigen van cross-sectoraal overstappen naar (ander) werk voor werkzoekenden en werkenden. De basis hiervoor is een ‘skill-based’ paspoort waarbij met behulp van gamification (video’s, spelvormen en coaching) een compleet beeld wordt geschetst van iemands talenten en mogelijkheden.

Het project kent 3 pijlers.

  1. Paspoort: kandidaten kunnen online hun paspoort samenstellen. Hiervoor worden gegevens ingelezen vanuit verschillende bronnen (gemeente, UWV, branches, organisaties, kandidaat). Om soft skills en 21-eeuwse vaardigheden (waaronder ICT-basisvaardigheden, computational thinking en mediawijsheid) in kaart te brengen wordt een assessment in spelvorm gebouwd. Het resultaat: een online dossier per kandidaat, dat de basis vormt voor matching.
  2. Onderwijs: continue ontwikkeling van vaardigheden en scholing (een leven lang leren) staan centraal. Het project wil het huidige en toekomstige scholingsaanbod in kaart brengen: deelcertificaten en nieuw te ontwikkelen e-learningmodules rondom soft skills, 21-eeuwse vaardigheden en robotisering. Dit moet leiden tot een overzicht voor een leven lang leren. Op basis hiervan kunnen werkgevers gemakkelijk een ‘vaardighedenprofiel’ voor hun vacatures opstellen. Bovendien zorgt het project voor een kortere doorlooptijd tot werk en een duurzame inzetbaarheid van kandidaten.
  3. Matching: werkzoekenden en werkgevers (vraag en aanbod) worden transparanter met elkaar in contact gebracht via Passport for Work. Dit moet zorgen voor een kortere tijd tot werk en een leven lang duurzame inzetbaarheid van kandidaten. De pilot richt zich op de sectoren bouw en zorg. Naast Transvorm participeren acht partners in het project (UWV, provincie Noord- Brabant, Tilburg Universiteit, MKB, Ergon, Organiq, Building Changes, WIJeindhoven).

Gerealiseerd

Het prototype van de app PassportforWork is gereed. Hiervoor werd er door de ontwikkelaars, naast de wetenschappelijke input en koppeling met O*net en de kwalificatiedossiers, een beroep gedaan op de organisaties uit de sector. We riepen op tot deelname aan het onderzoek naar welke skills bij welke banen horen en welke skills belangrijk zijn voor de (Nederlandse) arbeidsmarkt. 

Tijdens een eerste werksessie over het komen tot een skillbased vacature stond de functie van verzorgende IG centraal. Samen met professionals van Vitalis vertaalden we deze functie met behulp van de zogenaamde transversale skilltaal. Een tweede sessie met medewerking van Lunet draaide om de functie van persoonlijk begeleider. 

De ervaring die we met de sessies opdeden gebruikten we om te komen tot een werkproces. Er was een brainstormsessie over de koppeling van Passport for Work met onze vacaturesite BrabantZorg.Net. 

De werkzoekende-module is in april 2022 gelanceerd en inmiddels zijn er ruim 400 skill-paspoorten aangemaakt.

In juni 2022 vond een eerste kennissessie plaats voor geïnteresseerde werkgevers uit zorg en welzijn. Tijdens deze sessie werd het skillbased-matchen en de tool PassportforWork uitgelegd en werd een vacature ingevoerd. 

Vooruitblik

In juni wordt de werkgeversmodule in gebruik genomen. Werkgevers kunnen hun vacatures invoeren, en op basis van skills matchen met de aanwezige skillpaspoorten. Het Ik Zorg. Contactpunt voert de 9 generieke vacatureprofielen in, zodat potentiële kandidaten doorgestuurt worden. 

Projectgroep

In de beginfase van het pilotproject bestond de projectgroep uit Oktober, Sint Annaklooster, Valkenhof, Lunet, Ananz, SGE en BENU apotheken. 

In het vervolgfase zijn, afhankelijk van de vraag en behoefte, oproepen gedaan waaraan diverse organisaties gehoor hebben gegeven. Als klankbord waren professionals van Vitalis WoonZorg Groep, Archipel en Lunet betrokken.

Projectleider

Wendy Duijvesteijn (w.duijvesteijn@transvorm.org).