Online leeromgeving

Beschrijving / doel

Het doel van dit project is de openstelling van bestaande hybride leerplatforms in zorg en welzijn voor kleine en middelgrote organisaties en de verbinding ervan in één online leer- en ontwikkelomgeving. Het ontwikkelde leeraanbod komt op de website BrabantLeert 

Dit project maakt onderdeel uit van Samen Slim. De personeelstekorten in zorg en welzijn vragen om slimme oplossingen en versnelling van de ambities van de RAAT Zuidoost-Brabant. Zorgorganisaties Archipel, Lunetzorg, SWZ, Sint Annaklooster, Vitalis, SGE en opleidingen ROC Summa College en Fontys Hogescholen kijken over de grenzen van hun eigen organisatie heen voor nieuwe vormen van samenwerking met impact. Ze zetten met Samen Slim in op een nieuwe vorm van werkgeverschap die past bij het breed opleiden en inzetten van medewerkers. Hierdoor krijgen werknemers meer doorgroeimogelijkheden en werkgevers behouden hun personeel. Transvorm is verantwoordelijk voor het projectmanagement. Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van REACT-EU. 

Gerealiseerd

Er heeft een projectleiderswissel plaatsgevonden. Op dit moment is het project bezig met de onderzoekfase waarin bestaande initiatieven worden onderzocht, beoordeeld en vertaald in scenario’s. Die vormen de basis voor een plan van aanpak voor de ontwikkel- en implementatiefase.

Vooruitblik

  • Bestaande hybride leerinitiatieven in de zorg worden opengesteld voor kleine en middelgrote instellingen. 
  • Het ontwikkelde leeraanbod wordt beschikbaar gemaakt op BrabantLeert. 
  • Er wordt een verbindingsstructuur ingericht om te komen tot een sectorale hybride leeromgeving. 
  • Er wordt een sectorale online leeromgeving/LMS ontwikkeld. Er is content ontwikkeld voor de sectorale online leeromgeving/LMS. 

Projectgroep 

Vitalis, Archipel, Lunetzorg, ROC Summa College en Fontys Hogescholen

Projectleider

Het projectleiderschap is belegd bij Celine Zondervan, Vitalis. (c.zondervan@vitalisgroep.nl)

Het projectmanagement van Samen Slim valt onder Marieke Hezemans (m.hezemans@transvorm.org). 

Meer

Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van REACT-EU. Zorgorganisaties Archipel, Lunetzorg, SWZ, Sint Annaklooster, Vitalis, SGE en opleidingen ROC Summa College en Fontys Hogescholen kijken over de grenzen van hun eigen organisatie heen voor nieuwe vormen van samenwerking met impact. Ze zetten met dit subsidietraject ‘Samen Slim’ in op een nieuwe vorm van werkgeverschap die past bij het breed opleiden en inzetten van medewerkers. Transvorm is verantwoordelijk voor het projectmanagement.