Online leeromgeving

Beschrijving / doel

Het doel van dit project is de openstelling van bestaande hybride leerplatforms in zorg en welzijn voor kleine en middelgrote organisaties en de verbinding ervan in één online leer- en ontwikkelomgeving. Het ontwikkelde leeraanbod komt op de website BrabantLeert 

Gerealiseerd

Er heeft een projectleiderswissel plaatsgevonden. Op dit moment is het project bezig met de onderzoekfase waarin er een gezamenlijke definitie van een hybride leeromgeving wordt gedefinieerd en bestaande initiatieven worden onderzocht, beoordeeld en vertaald in scenario’s. Die vormen de basis voor een plan van aanpak voor de ontwikkel- en implementatiefase. De inhoud van de leeromgeving wordt gevormd door de beroeps- en opleidingsprofielen van werkpakket 2 (samen slimmer aantrekken).

Vooruitblik

  • Bestaande hybride leerinitiatieven in de zorg worden opengesteld voor kleine en middelgrote instellingen. 
  • Er wordt een verbindingsstructuur ingericht om te komen tot een sectorale hybride leeromgeving. 
  • Er wordt een sectorale online leeromgeving/LMS ontwikkeld. Er is content ontwikkeld voor de sectorale online leeromgeving/LMS.
  • Het ontwikkelde leeraanbod wordt beschikbaar gemaakt op BrabantLeert. 

Projectgroep 

Vitalis WoonZorg Groep, Archipel, Lunetzorg, ROC Summa College en Fontys Hogescholen

Projectleider

Het projectleiderschap is belegd bij Celine Zondervan, Vitalis WoonZorg Groep. (c.zondervan@vitalisgroep.nl)

Het projectmanagement van Samen Slim valt onder Marieke Hezemans (m.hezemans@transvorm.org). 

Meer

Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van REACT-EU. Zorgorganisaties Archipel, Lunetzorg, SWZ, Sint Annaklooster, Vitalis WoonZorg Groep, SGE en opleidingen ROC Summa College en Fontys Hogescholen kijken over de grenzen van hun eigen organisatie heen voor nieuwe vormen van samenwerking met impact. Ze zetten met dit subsidietraject ‘Samen Slim’ in op een nieuwe vorm van werkgeverschap die past bij het breed opleiden en inzetten van medewerkers. Transvorm is verantwoordelijk voor het projectmanagement.