Ik Zorg. Academie

Beschrijving / doel

Het project Ik Zorg. Academie maakt het voor medewerkers mogelijk om zich te ontwikkelen in de richting die past bij hun persoonlijkheid, welzijn en passie. Dit draagt bij aan het behoud van medewerkers voor de sector en aan een leven lang ontwikkelen. Medewerkers zijn niet gebonden aan de ontwikkelmogelijkheden binnen de eigen organisatie, maar kunnen er ook elders in de regio aan werken. Een overzicht moet inzichtelijk maken 

  • op welke manieren men zich kan ontwikkelen 
  • welke opleidingen en certificeerbare eenheden men waar kan volgen. 

Gerealiseerd

Er is een actueel en compleet beeld van (verkorte) opleidingsmogelijkheden binnen de sector gerealiseerd (zowel voor zittende als nieuwe medewerkers). Daarnaast zijn de meest kansrijke doorstroommogelijkheden in kaart gebracht, waarbij voor 2022 de doorstroom van niveau 2 naar niveau 3 en van niveau 3 naar niveau 4 als primaire doel is benoemd. Ook sectorale doorstroom (van branche A naar branche B) zal uitgewerkt worden.

Voortgang en vooruitblik

Door de inzet van verkorte opleidingstrajecten en van certificeerbare eenheden geven we invulling aan sectoraal flexibel opleiden. 

In afstemming met het Ik Zorg. Contactpunt en de werkgroep ‘Online leeromgeving’ zetten we een volgende stap in de praktische ontwikkeling van de Ik Zorg. Academie. Het doel blijft om met elkaar medewerkers voor de sector zorg en welzijn te ontwikkelen en behouden. 

De werkgroep werkt samen met de ambassadeurs van de HAZ aan de herijking en verfijning van de ambitie van Samen Slimmer Ontwikkelen en de opdracht van de werkgroep. Deze zullen we naar verwachting in het 2e kwartaal van 2022 voorleggen aan de HAZ en de BAZ.

Projectgroep 

  • Lunet
  • Archipel
  • Vitalis
  • Oktober
  • Summa
  • Neos

Projectleider

Wendy Duijvesteijn (w.duijvesteijn@transvorm.org)