Ik Zorg. Academie

Beschrijving / doel

Het project Ik Zorg. Academie maakt het voor medewerkers mogelijk om zich te ontwikkelen in de richting die past bij hun persoonlijkheid, welzijn en passie. Dit draagt bij aan het behoud van medewerkers voor de sector en aan een leven lang ontwikkelen. Medewerkers zijn niet gebonden aan de ontwikkelmogelijkheden binnen de eigen organisatie, maar kunnen er ook elders in de regio aan werken. Een overzicht moet inzichtelijk maken 

  • op welke manieren men zich kan ontwikkelen 
  • welke opleidingen en certificeerbare eenheden men waar kan volgen. 

Gerealiseerd

Er is een actueel en compleet beeld van (verkorte) opleidingsmogelijkheden binnen de sector gerealiseerd (zowel voor bestaande als nieuwe medewerkers). De meest kansrijke doorstroommogelijkheden in kaart gebracht, waarbij voor 2022 de doorstroom van niveau 2 naar niveau 3 en van niveau 3 naar niveau 4 als primaire doel is benoemd. In afstemming met Summa als reguliere regionale opleider zijn er verkorte, sectorale opleidingstrajecten ontwikkeld voor de kraptefuncties in de sector en wordt er invulling gegeven aan sectoraal flexibel opleiden. 

Voortgang en vooruitblik

In afstemming met het Ik Zorg. Contactpunt en de werkgroep ‘Online leeromgeving’ zetten we een volgende stap in de praktische ontwikkeling van de Ik Zorg. Academie. Het doel blijft om met elkaar medewerkers voor de sector zorg en welzijn te ontwikkelen en behouden. 

De werkgroep werkt samen met de ambassadeurs van de HAZ aan de herijking en verfijning van de ambitie van Samen Slimmer Ontwikkelen en de opdracht van de werkgroep. Deze zullen we in juni uitwerken en vervolgens voorleggen aan de HAZ en de BAZ.

Projectgroep 

  • Lunet
  • Archipel
  • Vitalis WoonZorg Groep
  • Oktober
  • Summa
  • Neos

Projectleider

Wendy Duijvesteijn (w.duijvesteijn@transvorm.org)